အိမ္တစ္အိမ္ကို ေတာ္ေတာ္ဒုကၡေပးနိုင္တဲ့ပင္လယ္ကူးသစ္ဆက္အဲ့ဒါအိမ္တစ္အိမ္မွာပင္လယ္ကူးလို႔ေခၚတယ္အလြန္ခိုက္ပါတယ္အိုက္အိမ္မွာေနသူမ်ားစီးပြားမျဖစ္တတ္ဘူးလူေသသည္အထိေအာင္ ဒုကၡေပးတတ္ပါတယ္အဲ့ဒီသစ္ကို

ဆက္တဲ့ေနရာဟာတိုင္ရွိရင္ဆက္လို႔ရပါတယ္တိုင္မရွိပဲဆက္ထားရင္ေတာ့က်ိမ္းေသပင္လယ္ကူးအိမ္လို႔ေခၚပါတယ္။ရွိေနခဲ့ရင္ခ်က္ခ်င္းသာ ျပင္ဖို႔လုပ္ပါေလေနာက္အိမ္ပုခက္လႊဲ ဆိုတာရွိေသးတယ္။ ေခါင္းရင္းအိမ္နဲ႕ ေျခရင္းအိမ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ဟာအျမင့္တူေနၿပီးအလယ္အိမ္ကပုေနရင္အိမ္ပုခက္လႊဲပါဒီလိုအိမ္မ်ိဳးလည္းပဲခိုက္ပါတယ္မေနသင့္တဲ့အိမ္မ်ိဳးပါ။ဗဟုသုတအေနနဲ႕ေျပာျပတာပါ ေနာက္ၿပီးေခါင္းရင္းကငယ္သူေျခရင္းက ႀကီးသူေနတဲ့အိမ္ၾကားသြားေနမိရင္ ရွိတာကုန္

ဖို႔သာျပင္ထား။ကြၽန္ပ္ကိုယ္တိုင္ခံခဲ့ရဖူးလို႔အိမ္ေထာင္က်ကာစကအိမ္တစ္လုံးဝယ္လို႔ရတဲ့ အေျခေနမ်ိဳးမွာရွိတာ အကုန္ကုန္ဖူးပါတယ္ေနာက္ၿပီးလမ္းေထာင့္စြန္းကအိမ္သစ္ေဆာက္ရင္အိမ္ေရွ႕မ်က္ႏွာစာမွာသစ္သုံးတဲ့အခါ

အေဟာင္းတစ္ေခ်ာင္းထည့္သုံးသင့္ၿပီးလမ္းအလယ္ကအိမ္ေဟာင္းျပင္ရင္ မ်က္ႏွာစာမွာအသစ္တစ္ေခ်ာင္းထည့္ၿပီးသုံးရတယ္ဆိုတာေကာသင္သိပါသလားေမ့တၱာျဖင့္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္