အိမ္တစ္အိမ္တြင္ဘုန္းကံနိမ့္လာဘ္ပိတ္ေစတတ္ေသာအေလ့အက်င့္ဆိုး၁၉ခုအိမ္တစ္အိမ္တြင္ ဘုန္းကံနိမ့္လာဘ္ပိတ္ေစတတ္ေသာအေလ့အက်င့္ဆိုး၁၉ခု၁။ဘုရားခန္းထဲတြင္ လင္မယား ႏွစ္ေယာက္မအိပ္ရ

၂။ေယာကၤ်ား၏ညာဘက္တြင္မိန္းမမအိပ္ရ၃။နံနက္၄ခြဲမွ၆နာရီအတြင္းတြင္သာသနာေစာင့္နတ္နတ္မင္းႀကီးေလးပါးသည္လူအမ်ား၏ေကာင္းမႈမေကာင္းမႈကိုၾကည့္ရႈေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္ထိုအခ်ိန္တြင္ေမထုန္မွီဝဲမႈကိုအထူးေရွာင္ၾကဥ္ရမည္

၄။မိမိအိပ္ေသာခုတင္ထက္သို႔မဟုတ္အိပ္ရာထက္ ျမင့္ေသာ ေနရာတြင္ထဘီတန္းမျပဳလုပ္ရသားသမီး ေခါင္းရင္းမိဘေျခရင္းတြင္မေနရမအိပ္ရ၅။မိမိအိပ္ရာခင္းႏွင့္ပုဆိုးေစာင္မ်ားကိုမိမိအိပ္ေသာ ေခါင္းအုံးေပၚတြင္တင္၍မထားရ

၆။မိမိ ေနထိုင္ရာထက္ ျမင့္ေသာ ေနရာတြင္ဖ်ာ ေမြ႕ရာ ေစာင္မ်ားလွမ္းျခင္းမျပဳလုပ္ရ၇။မိမိအိမ္ေရွ႕အေပါက္ဝတြင္ ေမးကိုလက္ေထာက္ၿပီမထိုင္ရမမွိုင္ရ၈။မိမိအိမ္ေရွ႕တံခါးအေပါက္ဝတြင္ဆံပင္ဖားရားခ်၍သန္းဥ မဆြဲရ

၉။မိမိအိမ္ေရွ႕တံခါးေပါက္ဝတြင္ကေလးမ်ားမစင္မစြန႔္ရ၁၀။နံနက္အိပ္ယာထမဂၤလာယူေသာအခ်ိန္၌ေအာ္ဟစ္ဆဲေရးတိုင္းထြာျခင္းမလုပ္ရ၁၁။နံနက္ေစာေစာအိပ္ရာထမ်က္ႏွာသစ္ရာတြင္လည္ေခ်ာင္းထဲမွသလိပ္မ်ားကိုမရရေအာင္

အသံက်ယ္ေလာင္စြာျပဳ၍ေအာ့ေအာ့ေအာ့ဟုမလုပ္ရ၁၂။ကြၽဲခတ္ေသာ အဝတ္မီးေလာင္ထားၿပီးေသာအဝတ္ ေလေပြျဖင့္လြင့္ပါလာေသာအဝတ္ ႂကြက္ကိုက္ထားေသာအဝတ္၎အဝတ္မ်ားကိုလူတို႔မဝတ္ေကာင္း၁၃။အိမ္ေပၚတြင္

လမ္းေလွ်ာက္လွ်င္ ေျခသံျပင္းျပင္းမေလွ်ာက္ရအိုးခြက္ပန္းကန္ပစၥည္းမ်ားကိုအသံျမည္ေအာင္ၾကမ္းတမ္းစြာမျပဳလုပ္ရ၁၄။ထမင္းစားလွ်င္ထမင္းပန္းကန္မ်ားကိုလွည့္၍လႈပ္၍မစားရၿငိမ္သက္စြာညီညာစြာထားၿပီးမွစားရမည္

ထမင္းစားခုံကိုလက္ေထာက္၍မစားရ၁၅။ထမင္းစား၍ေသာ္လည္းေကာင္းအျခားအစားစာမ်ားစား၍ေသာ္လည္းေကာင္းစားရာတြင္ပါးစပ္မွပလပ္ပလပ္မည္ေအာင္ေခြးမ်ားထမင္းရည္ေသာက္သကဲ့သို႔အသံမျမည္ေစရ၁၆။လမ္းေလွ်ာက္စဥ္

ထမင္းႏွင့္အျခားစားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားကိုမစားရ၁၇။မိမိအိမ္ေရွ႕အေပါက္ဝကို ေက်ာခိုင္းၿပီးမထိုင္ရ၁၈။နံနက္ ေစာေစာႏွင့္ညဘက္မ်ားတြင္လက္ဆစ္ ေျခဆစ္မ်ားမခ်ိဳးရ၁၉။နံနက္ေစာေစာ ႏွင့္ညဘက္တြင္ ေလမခြၽန္ရမိမိသိေသာအရာေလးမ်ားကို ေဝမွ်လိုက္ပါတယ္