အိမ္တစ္အိမ္မိသားစုတစ္စုမွာစီးပြားေရးေျပလည္ေစတဲ့အေၾကာင္းအရင္း၅ခ်က္အိမ္တစ္အိမ္မွာစီးပြားေရးေတြ ေျပလည္ၿပီးစားဝတ္ေနေရးေတြ ေျပလည္ေနၾကၿပီဆိုၾကပါေတာ့အိမ္သူအိမ္သားအားလုံးက၁။သူ႕အသက္လည္းဘယ္သူမွ မသတ္ဘူး၊

၂။သူ႕ပစၥည္းလည္းဘယ္သူမွမတရားမယူၾကဘူး၃။ကာေမသုမိစ္ဆာ ေခၚတဲ့မွားယြင္းတဲ့အက်င့္ေတြလည္းဘယ္သူမွမက်င့္ၾကဘူးကိုယ္က်င့္တရားသိပ္ ေကာင္းၾကတယ္၄။မုသားလည္းမေျပာၾကဘူး၅။မူးယစ္ေဆးဝါးလည္းသုံးစြဲတဲ့သူ

အိမ္သူအိမ္သားထဲတစ္ေယာက္မွမရွိဘူးဒီလိုဆိုရင္အိမ္သူအိမ္သားေတြဟာတစ္ဦးနဲ႕တစ္ဦး ၾကည္ႏူးၿပီးခ်မ္းခ်မ္းသာသာမေနရဘူးလားေနၾကရတယ္အိမ္တစ္အိမ္မွာခ်မ္းသာသလို႐ြာတစ္႐ြာကိုလွမ္းၾကည့္လိုက္၊ငါးပါးသီလနဲ႕ျပည့္စုံၾကတယ္

ဒီလိုဆိုဒီေက်း႐ြာဟာအၿမဲအိမ္တံခါးဖြင့္ထားလို႔မရနိုင္ဘူးလားရနိုင္ပါတယ္ေနာက္တစ္ခုၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ရွိၿမိဳ႕သူၿမိဳ႕သားအားလုံးငါးပါးသီလနဲ႕ျပည့္စုံၾကတယ္ဒီလိုဆိုရင္ဒီၿမိဳ႕ခ်မ္းသာမလားဆင္းရဲမလားခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနၾကရမယ္ေနာ္။

တိုင္းျပည္တစ္ခုမွာလည္းဒီလိုငါးပါးသီလနဲ႕ျပည့္စုံၾကတယ္ဆိုရင္အကုန္မခ်မ္းသာရဘူးလားခ်မ္းသာရတယ္ညဘက္ေတာင္ဘယ္ေနရာသြားသြားအႏၱရာယ္ဆိုတာရွိလားမရွိေတာ့ဘူးအမ်ိဳးသမီးေတြဘယ္ေနရာသြားသြားအႏၱရာယ္ဆိုတာ

ရွိမလားမရွိေတာ့ဘူးသိပ္ေကာင္းတယ္ေနာ္ဒီေတာ့ကိုယ္က်င့္သီလေကာင္းျခင္းသည္တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တိုးတက္ေရးအတြက္အေျခခံအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္မေနဘူးလားျဖစ္ေနတယ္ကိုယ္က်င့္သီလပ်က္စီးလာၿပီကိုယ္က်င့္သီလပ်က္စီေနတဲ့

အိမ္တစ္အိမ္မွာခ်မ္းသာသုခ ျဖစ္နိုင္ပါ့မလားမျဖစ္နိုင္ဘူးလင္ကလည္းသီလပ်က္တယ္မယားကလည္းသီလပ်က္တယ္၊သားသမီးေတြကလည္းပ်က္စီးၾကတယ္ဒီလိုဆိုရင္ဒီအိမ္ခ်မ္းသာသုခ ျဖစ္နိုင္ပါ့မလား၊မျဖစ္နိုင္ေတာ့ဘူး။

ဒီလိုပဲကိုယ္က်င့္သီလေတြပ်က္စီးေနတဲ့ပုဂၢိုလ္ေတြစုေပါင္းေနထိုင္တဲ့ၿမိဳ႕၊႐ြာတစ္႐ြာမွာဘယ္ေတာ့မွခ်မ္းသာသုခေတြမျဖစ္နိုင္ဘူးဒါေၾကာင့္ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းဖို႔လိုအပ္ပါတယ္