အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ ေငြထက္သစၥာတရားကပိုအေရးႀကီးပါတယ္၁။ ေငြခ်မ္းသာ႐ုံနဲ႕မၿပီးေသးဘူးအိမ္ေထာင္မက်ခင္ကအခ်စ္ဆိုတာ ေလးနက္ေပမယ့္အိမ္ေထာက္က်ၿပီးသြားရင္အခ်စ္ဆိုတာတစ္ခါတစ္ေလဘယ္နားေရာက္ေနမွန္း

ေတာင္မသိ ျဖစ္တတ္ပါတယ္အဲဒီလိုအခ်စ္ေတြအေဝးတစ္ေနရာမွာရွိေနခဲ့မယ္ဆိုရင္ေတာင္သစၥာတရားကိုလက္ကိုင္ထားပါတစ္ခါတစ္ေလအိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ ေငြရွိေန႐ုံနဲ႕မၿပီးျပည့္စုံပါဘူး၂။သစၥာတရားလက္ကိုင္ထား

ကိုယ့္ခင္ပြန္းသည္းအေပၚလည္းေကာင္း၊ဇနီးသည္းအေပၚလည္းေကာင္း ေနာက္ကြယ္မွာေရာ ေရွ႕မွာေရာမေဖာက္ျပန္မိတာမေကာင္းဆုံးသစၥာတရားနဲ႕တည္ေဆာင္ထားတဲ့အိမ္ေထာက္ေရးဆိုတာအလြန္ေပ်ာ္ဖို႔ ေကာင္းပါတယ္

၃။သစၥာမရွိတဲ့သူမ်ားသြားရာလမ္းမိမိအိမ္ေထာင္ဖက္အေပၚသစၥာေဖာက္တဲ့ သူေတြဟာအိမ္ေထာင္ေရးမွာတည္ၿမဲဖို႔မလြယ္ပါဘူး ေပ်ာ္႐ႊင္စရာေတြလည္းမရွိ၊တစ္သက္တာလုံးစိတ္ဆင္းရဲမႈေတြကိုသာႀကံေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္သစၥာ
မရွိသူေတြသြားရာလမ္းဟာအလြန္ခက္ခဲ

ၾကမ္းတမ္းပါတယ္၄။သစၥာတရားနဲ႕သာတည္ေဆာက္ပါသစၥာတရားနဲ႕ တည္ေဆာက္ထားတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးထက္ ေကာင္းတဲ့အိမ္ေထာင္ေရးဆိုတာမရွိပါဒါေၾကာင့္မိမိအိမ္ေထာင္ေရးသာယာဖို႔သစၥာတရားေလးကို ေလးနက္တန္းဖိုးထားပါစို႔လို႔တိုက္တြန္းလိုက္ရပါတယ္