အိမ္ဦးနတ္ဟုေခၚထိုက္သူသည္ငါ့သေဘာငါ့စကားငါအမိန့္ငါျဖစ္ခ်င္တာဆိုတာထက္ငါ့တာဝန္ငါ့အလုပ္ငါ့မိသားစုငါဟာေယာက္်ားဆိုတဲ့စိတ္ရွိသူကိုမွအိမ္ဦးနတ္လို႔ေခၚတာပါဘယ္ ေလာက္ပဲအျပင္မွာအဆင္မေျပျဖစ္ခဲ့ပင္ပန္းခဲ့ပါေစအျပင္မွာ

ျဖစ္ခဲ့သမွ်ကိစၥအဝဝကိုအျပင္မွာပဲထားခဲ့ၿပီးအိမ္ဟာသူ႕စိတ္ ေပါက္ကြဲထြက္ရာေနရာအျဖစ္အသုံးမခ်သဴကိုသာအိမ္ဦးနတ္လို႔ေခၚတာပါဘယ္ေလာက္ပဲဇနီးမယားနဲ႕ေဒါသတႀကီးရန္ျဖစ္ထားပါေစကေလးေတြကဖေဖလို႔ေခၚလိုက္ရင္”ေဟဆို

တဲ့အသံေနာက္မွာအၿပဳံးေတြအလိုလိုပါၿပီးသားျဖစ္ေနသူကိုသာအိမ္ဦးနတ္လို႔ေခၚတာပါ။သားသမီးကိုရိုက္ခ်င္ရိုက္မယ္ဒါေပမဲ့ဇနီးမယားကိုထြက္တဲ့ေဒါသကိုသားသမီးဆီပုံခ်တဲ့ရိုက္ႏွက္မႈမ်ိဳးနဲ႕သားသမီးကိုမနာက်င္ေစသူကိုသာအိမ္ဦနတ္

လို႔ေခၚတာပါသူရွာတဲ့ဝင္ေငြနည္းခ်င္နည္းမယ္မ်ားခ်င္မ်ားမယ္ဒါေပမဲ့သူရွာရသမွ်သူ႕ဇနီးလက္ထဲမေရာက္ခ်င္ေနသူဘယ္ေလာက္ရွာရသလဲသူ႕ဇနီးသိေစရမယ္ဇနီးကိုအပ္တဲ့ေငြဟာအိမ္ေဖာ္ကိုေပးတဲ့ထမင္းစားရိတ္ဖိုးထက္ေတာ့သာေနရ

မယ္ေလသူကိုယ္တိုင္စုတ္တီးစုတ္ျပတ္ေနခ်င္ေနမယ္သူ႕အရိပ္ေအာက္ကဇနီးသားသမီးဟာအမ်ားထက္မသာေတာင္မေလ်ာ့ေစရသူသူ႕အရိပ္မွီေနတဲ့အတြက္ေအးခ်မ္းေနေစရမယ္ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့သူဟာအားလုံးကိုအရိပ္အာဝါသေပးေန

တဲ့သစ္ပင္ႀကီးလိုစိတ္ဓာတ္ပိုင္ရွင္မ်ိဳးကိုသာအိမိဦးနတ္လို႔ ေခၚတာပါ။တစ္စုံတစ္ေယာက္ကိုမေပါက္ကြဲခဲ့ရသမွ်ေဒါသေတြကိုဇနီးမယားထံပုံခ်ၿပီး ေပါက္ကြဲမဲ့သူမ်ိဳးမဟုတ္တဲ့သူကိုသာအိမ္ဦးနတ္လို႔ေခၚတာပါ။ဘာပဲလုပ္မယ္ စဥ္းစားလိုက္ပါ

ေစသူ႕အေနာက္ကသူ႕ကိုမွီခိုေနတဲ့ဘဝဇနီးသူတည္ေဆာက္ထားတဲ့ဘဝသားသမီးအဲဒီဘဝေတြကို ျပန္ငွဲ႕ၾကည့္တတ္သူကိုသာအိမ္ဦးနတ္လို႔ေခၚတာပါ။ကိုယ္လက္တြဲထားတဲ့ဇနီးမယ ားဘယ္လိုက်န္းမာေရးမ်ိဳးမဆို ရင္ဆိုင္ရပါေစဘယ္လို

ခႏၶာကိုယ္အခ်ိဳးအစားေျပာင္းလဲသြားပါေစအဆုံးစြန္ဒုကၡိတ ျဖစ္သြားပါေစအုံးမပစ္ခြာရစ္ပဲခႏၶာကိုယ္သာမကသူ႕စိတ္ႏွလုံးကိုပါခ်စ္နိုင္သူကိုသာအိမ္ဦးနတ္လို႔ေခၚထိုက္တာပါ။ဘယ္လိုေလာကဓံမ်ိဳးနဲ႕ႀကဳံပါေစ။

ေရွာင္မေျပးပဲသူကိုယ္တိုင္ေရွ႕မွာမားမားမတ္မတ္ႀကံ့ႀကံ့ခံရွိေနသူကိုသာအိမ္ဦးနတ္လို႔ေခၚတာပါ။အလကားေနမယားယူသားသမီးေမြးၿပီးေနေနတိုင္းအိမ္ဦနတ္လို႔အမည္မတြင္ပါဘူး။