ေလွကားမဂဏန္းထားရျခင္းအေၾကာင္းရင္းေလွကားစုံမထားရလို႔ ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ေလွကားစုံထားရင္ခိုက္တတ္ပါတယ္ဘာေၾကာင့္ခိုက္လဲဆိုတာကလူ႕သဘာဝေၾကာင့္ပါလူဆိုတာကိုယ္စလွမ္းတဲ့ ေျခနဲ႕ ေျခလွမ္းျပန္ဆုံးတတ္ပါတယ္

ဥပမာညာေျခနဲ႕စလွမ္းရင္ညာေျခဆီဘယ္ေျခလာၿပီးအဆုံးသတ္ပါတယ္ညာနဲ႕စရင္ ညာနဲ႕ဆုံးပါတယ္အဲဒီလိုပဲဘယ္နဲ႕စရင္ ဘယ္နဲ႕ဆုံးပါတယ္မယုံရင္ကိုယ့္ဘာသာတမင္သက္သက္လုပ္မယူပဲလွမ္းၾကည့္ပါညာနဲ႕စညာနဲ႕ဆုံးလို႔ ေျခလွမ္းေရ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အေရအတြက္ကမ,ျဖစ္ပါတယ္ဘယ္နဲ႕စလဲအတူတူပါပဲအဲဒါေၾကာင့္ ေလွကားထစ္ေတြမသာထားတာပါစုံထားရင္တလွမ္းလိုေနလို႔အေပၚတက္တဲ့ခါေျခေထာက္ကအလိုအေလွ်ာက္လွမ္းမိၿပီး ဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီး ေခ်ာ္က်နိဳင္ပါတယ္

ေအာက္ဆင္းတဲ့အခါၾကမ္းျပင္ေပၚေရာက္ေနတာကို ေနာက္ထပ္လွမ္းမိလို႔ဟန္ခ်က္ပ်က္ၿပီး ေမွာက္လဲတတ္ပါတယ္အဲလိုလဲရင္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရပါတယ္အဲဒါခိုက္မိတာပါပဲအဲလိုခိုက္မိတာကို ေလွကား စုံထားရင္ ခိုက္တယ္ဆိုပီးစကားကကားသြားတာပါပဲ