ကြၽန္ေတာ္ဘိလပ္အုတ္မသုံးပဲ ေစ်းႀကီးတဲ့မီးဖုတ္အုတ္အနီကိုဘာေၾကာင့္ေ႐ြးခ်ယ္ရတာလဲဒါကအိမ္ရွင္ေတြအေမးမ်ားတဲ့ ေမးခြန္းပါမီးဖုတ္အုတ္ေတြဟာ ေႂကြထည္ေျမထည္ထုတ္ကုန္တစ္ခုပါခံႏွိုင္အားၾကည့္ရာမွာမီးဖုတ္အုတ္ဟာ

ဘိလပ္အုတ္ထက္ ႏွစ္ဆခြဲကေနသုံးဆထိပိုခံႏွိုင္အားရွိပါတယ္ေရစုတ္ယူမႈ႕ကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ဘိလပ္အုတ္ကမီးဖုတ္အုတ္ထက္ ေရ၂ဆကေန၃ဆထိ ေရစုတ္ယူႏွိုင္တာ ေတြ႕ရမွာပါမိုး႐ြာၿပီးရင္မီးဖုတ္အုတ္နံရံေတြဟာေျခာက္သြားေပမယ့္

ဘိလပ္အုတ္နံရံေတြဟာမေျခာက္ပဲစိုေနေသးတာ ေတြ႕ရမွာပါသရိုးေဖ်ာ္စပ္ရာမွာလဲဘိလပ္ေျမရဲ႕မာမႈ႕ျဖစ္စဥ္ထိန္းဖို႔ ေရမ်ားမ်ား ေဖ်ာ္စပ္ရမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ပန္းရံဆရာေတြအတြက္ဘိလပ္အုတ္ဟာအဆင္မေျပပါဖူးထုံးစံအရအုတ္ေတြ

မစီခင္ ေရေလာင္းရာမွာလဲဘိလပ္အုတ္ကိုပိုေလာင္းေပးရပါတယ္ခုဘိလပ္အုတ္ ထုတ္သူေတြက ေရစုတ္ယူမႈ႕ေလွ်ာ့က်ေစတဲ့ဓာတ္ပစၥည္းေတြထည့္တာလဲ ေတြ႕ရပါတယ္အဓိက ေျပာခ်င္တာကေတာ့အေဆာက္အအုံအစိတ္အပိုင္း

အမ်ားစုဟာအပူရွိန္၊စိုထိုင္းမႈ႕ေတြေၾကာင့္က်ဳံမႈ႕၊ ႂကြမႈ႕ ျဖစ္တက္ၿပီးကာလရွည္ၾကာမွာမီးဖုတ္အုတ္က ျပန့္ကားၿပီးဘိလပ္အုတ္ေတြကေတာ့က်ဳံဝင္သြားပါတယ္က်ဳံတဲ့ကိစၥဟာcrackကြဲအက္ႏွိုင္ဖို႔မ်ားတဲ့အတြက္အုတ္နီပဲေ႐ြးျခယ္

ရတာပါသို႔ေသာ္မီးဖုတ္အုတ္က ေလာင္စာစြမ္းအင္ကုန္ပါတယ္အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေလာင္စာစြမ္းအင္မကုန္တဲ့ဘိလပ္အုတ္ကိုသဘာဂပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအေနနဲ႕ၾကည့္မယ္ဆိုရင္သုံးသင့္မသုံးသင့္အိမ္လွလွေလးေဆာက္ၾကမယ္