မိတ်ဆွေတစ်ယောက်ကမြေကွက်အလွတ်မှာအိမ်အသစ်တစ်လုံးဆောက်ပြီးသွားတော့အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာတပ်ချင်တာဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲလို့မေးလာတာနဲ့အိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာလျှောက်ထားဆောင်ရွက်ပုံကလေးကိုတင်ပြလိုက်ရပါတ
ယ်

ခင်ဗျအိမ်သုံးလျှပ်စစ်မီတာကိုမိမိနေထိုင်ရာမြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာထံမှာအောက်မှာဖော်ပြထားတဲအထောက်အထားတွေနဲ့အတူပူးတွဲတင်ပြကာလျှောက်ထားရမှာဖြစ်ပါတယ်လျှောက်လွှာပုံစံနမူနာကိုပါရေးပေးလိုက်ပါတယ်

အောက်ပါသတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီလျှင်နေ့ချင်းပြီးတပ်ဆင်ပေးပါမည်(၁) နေထိုင်သူကိုယ်တိုင်လျှောက်ထားရမည်(၂)အိမ်ထောင်စုစာရင်း/ပိုင်ဆိုင်မှု အထောက်အထား၊တာဝန်ခံသူ၏ကတိဝန်ခံချက်ပါရှိရမည်(၃)ဓာတ်အား

သုံးစွဲမည့်အဆောက်အဦးသည်လျှပ်စစ်ကြောင့်အန္တရာယ်မဖြစ်စေရ၄ဓာတ်အားလိုင်းနှင့်ပေ၃၀၀အတွင်းရှိရမည်(၅)ထရန်စဖော်မာနှင့်ဓာတ်အားလိုင်းဝန်အားနိုင်နင်းရမည်(၆)အိမ်တွင်းဝါယာကြိုးများသတ်မှတ်စံချိန်စံညွှန်းနှင့်အညီတပ်ဆင်ပြီးဖြစ်ရမည်အိမ်သုံးမီတာအတွက်

ပေးသွင်းရမည့်နှုန်းထားများစဉ်အကြောင်းအရာDigitalမီတာပေးသွင်းရမည့်နှုန်းထားကျပ်၁မီတာသတ်မှတ်ကြေး၆၅,၀၀၀၂မီတာပုံးခွံ၁၅,၀၀၀၃ အာမခံစပေါ်ငွေ၄၀၀၀၄ကြိုးသွယ်ခ၂,၀၀၀၅မီးဆက်ခ

၂,၀၀၀၆ကြီးကြပ်ခ၁,၀၀၀၇မှတ်ပုံတင်ကြေး၁၀၀၀စုစုပေါင်း၉၀,၀၀၀ဖြစ်ပါသည်လျှောက်လွှာပုံစံကိုမြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာရုံးတွင်ရယူကာသို့မြို့နယ်လျှပ်စစ်အင်ဂျင်နီယာ/ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးရေး

ကော်ပိုရေးရှင်း(-)မြို့နယ်၊ရန်ကုန်မြို့နေ့စွဲ၊၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊အောက်တိုဘာလ ရက်နေ့အကြောင်းအရာအိမ်သုံးမီတာ(၁)လုံးတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်ထားခြင်း။အထက်အကြောင်းအရာပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ရန်ကုန်တိုင်း

(-)မြို့နယ်၊(-)ရပ်ကွက်အကွက်( -)လမ်းရှိဦး/ဒေါ်မှတ်ပုံတင်အမှတ် ၏နေအိမ်တွင်၊အလင်းရောင်အသုံးအတွက်အိမ်သုံးမီတာ(၁)လုံးတပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်ပြုပါရန်လေးစားစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်တပ်ဆင်သုံးစွဲခွင့်ရရှိပါက
ဌာနမှချမှတ်ထားသောစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်

ညွှန်ကြားချက်များအားလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဝန်ခံကတိပြုအပ်ပါသည်လျှောက်ထားသူလက်မှတ်အမည်မှတ်ပုံတင်အမှတ်နေရပ်လိပ်စာဖုံးနံပါတ်
မှတ်ချက်နေရာဒေသအလိုက်ပေးသွင်းငွေကွာခြားနိုင်ပါသည်။ဆရာကြီးမိုးထက်မှတဆင့်ပြန်လည်ဖော်ပြပါသည်