အိိမ္မွာထားရင္အိမ္ကိုခိုက္တက္ၿပီးအိမ္သားေတြကံဆိုးေစလို႔မမထားသင့္တဲ့ပစၥည္းမ်ားသင့္အိမ္ထဲကိုယူလာတဲ့ပစၥည္းေတြကသင့္အတြက္ကံဆိုးျခင္းေတြျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတာသင္အၿမဲတမ္းသတိထားသင့္ပါတယ္တခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္းေတြကအိမ္ထဲကိုကံဆိုးျခင္းေတြယူလာႏိုင္ၿပီးအိမ္သားေတြကိုေသဆုံးေစတဲ့အထိခိုက္တတ္ပါတယ္

အခုေဖာ္ျပမယ့္အရာေတြကသင့္အိမ္မွာသိမ္းမထားသင့္တဲ့ကံဆိုးေစတဲ့အရာေတြမို႔လို႔ဒါေတြကိုအျမန္ဆုံးရွင္းလင္းပစ္သင့္ပါတယ္(၁)က်ိဳးပဲ့ေနတဲ့နာရီနဲ႔မွန္အကြဲမ်ားအိမ္အတြင္းမွာက်ိဳးပဲ့ေနတဲ့နာရီနဲ႔အက္ရာထင္ေနတဲ့မွန္မွန္အကြဲေတြမထားသင့္ပါဘူးဒီလိုက်ိဳးပဲ့ကြဲအက္ေနတဲ့အရာေတြအိမ္ထဲမွာရွိေနတဲ့အခါသင့္ရဲ႕ဘဝမွ

ာအဆင္မေျပမႈေတြကိုပိုၿပီးႀကဳံရတတ္ပါတယ္(၂)ပိုးစုန္းၾကဴးပိုးစုန္းၾကဴးေလးေတြကခ်စ္စရာေလးေတြမို႔ဖမ္းၿပီးဖန္ဗူးေလးေတြထဲထည့္ထားတာမ်ိဳးမလုပ္မိပါေစနဲ႔ပိုးစုန္းၾကဴးေလးေတြကိုဖန္ဗူးထဲထည့္ၿပီးအိမ္ထဲထားထားျခင္းကသင့္ကိုကံဆိုးေစႏိုင္ပါတယ္(၃)ပန္းအေျခာက္မ်ားအိမ္ထဲမွာအလွထားတဲ့ပန္းအိုးေတြထဲက

ပန္းေတြညႇိဳးသြားတဲ့အခါခ်က္ခ်င္းပန္းအသစ္လဲေပးပါပန္းအညိဳးေတြကိုမလဲပစ္ဘဲထားထားျခင္းကသင္နဲ႔သင့္အိမ္သားေတြဆီကံဆိုးျခင္းေတြျဖစ္လာေစပါတယ္(၄)အိမ္ထဲမွာထီးကိုဖြင့္ၿပီးထားျခင္းမိုး႐ြာထဲကေနအိမ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါထီးကိုအိမ္အျပင္ဖက္မွာဝရန္တာမွာဖြင့္ၿပီးအေျခာက္ခံပါထီးကိုအိမ္ထဲမွာဖြင့္ၿပီးထားထားျခင္

းကကံဆိုးျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္(၅)ပ်က္စီးျခင္းေသဆုံးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့႐ုပ္ပုံမ်ားအိမ္ထဲမွာထားဖို႔ပန္းခ်ီကားေတြ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္ေတြဝယ္တဲ့အခါပ်က္စီးျခင္းေသဆုံးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့႐ုပ္ပုံေတြကိုမဝယ္ပါနဲ႔ဒီလိုပုံေတြကိုအိမ္ထဲမွာထားျခင္းကမေကာင္းတဲ့အရာေတြကိုျဖစ္ေစပါတယ္(၆)ကႏၲာရဆူးပင္ကႏၲာရဆူးပင္ေတြကိုအလွပဲျဖစ္ျဖစ္အိမ္ထဲမွာစိုက္မထားပါ

နဲ႔ဆူးပင္ေသးေသးေလးေတြကခ်စ္စရာေကာင္းတယ္ဆိုေပမယ့္သင့္ကိုကံဆိုးေစႏိုင္တာေၾကာင့္အိမ္ထဲမွာမစိုက္ထားတာအေကာင္းဆုံးပါ(၇)ပုဆိန္၊ပါက္ျပားနဲ႔တံျမက္စည္းအေဟာင္းမ်ားထင္းခြဲတဲ့ပုဆိန္ျမက္ေပါက္တဲ့ေပါက္ျပားနဲ႔တံျမက္စည္းအေဟာင္းေတကိုဥယ်ာဥ္ၿခံထဲဒါမွမဟုတ္အိမ္အျပင္ဘက္မွာေထာင္ရက္သိမ္းထားသင့္ၿပီးအဲ့ဒီပစၥည္းေတြကို

အိမ္ထဲယူလာတာမ်ိဳးေျမျပင္မွာဒီအတိုင္းလဲၿပီးခ်ထားတာမ်ိဳးေတြကခိုက္တတ္တယ္လို႔အယူရွိၾကပါတယ္(၈)ရႈပ္ပြေနတဲ့အိပ္ရာမနက္အိပ္ရာႏိုးလာတာနဲ႔ေစာင္နဲ႔အိပ္ရာခင္းေတြကိုေသခ်ာေခါက္ၿပီးသန႔္ျပန႔္ေနေအာင္ထားသင့္ပါတယ္ရႈပ္ပြေနတဲ့အိပ္ရာကအိမ္တစ္အိမ္အတြက္ကံဆိုးျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္ခရက္ဒစ္။

အိိမ္မွာထားရင္အိမ္ကိုခိုက္တက္ၿပီးအိမ္သားေတြကံဆိုးေစလို႔မမထားသင့္တဲ့ပစၥည္းမ်ားသင့္အိမ္ထဲကိုယူလာတဲ့ပစၥည္းေတြကသင့္အတြက္ကံဆိုးျခင္းေတြျဖစ္ေစႏိုင္တယ္ဆိုတာသင္အၿမဲတမ္းသတိထားသင့္ပါတယ္တခ်ိဳ႕ေသာပစၥည္းေတြကအိမ္ထဲကိုကံဆိုးျခင္းေတြယူလာႏိုင္ၿပီးအိမ္သားေတြကိုေသဆုံးေစတဲ့အထိခိုက္တတ္ပါတယ္

အခုေဖာ္ျပမယ့္အရာေတြကသင့္အိမ္မွာသိမ္းမထားသင့္တဲ့ကံဆိုးေစတဲ့အရာေတြမို႔လို႔ဒါေတြကိုအျမန္ဆုံးရွင္းလင္းပစ္သင့္ပါတယ္(၁)က်ိဳးပဲ့ေနတဲ့နာရီနဲ႔မွန္အကြဲမ်ားအိမ္အတြင္းမွာက်ိဳးပဲ့ေနတဲ့နာရီနဲ႔အက္ရာထင္ေနတဲ့မွန္မွန္အကြဲေတြမထားသင့္ပါဘူးဒီလိုက်ိဳးပဲ့ကြဲအက္ေနတဲ့အရာေတြအိမ္ထဲမွာရွိေနတဲ့အခါသင့္ရဲ႕ဘဝမွာအဆင္မေျပမ

ႈေတြကိုပိုၿပီးႀကဳံရတတ္ပါတယ္(၂)ပိုးစုန္းၾကဴးပိုးစုန္းၾကဴးေလးေတြကခ်စ္စရာေလးေတြမို႔ဖမ္းၿပီးဖန္ဗူးေလးေတြထဲထည့္ထားတာမ်ိဳးမလုပ္မိပါေစနဲ႔ပိုးစုန္းၾကဴးေလးေတြကိုဖန္ဗူးထဲထည့္ၿပီးအိမ္ထဲထားထားျခင္းကသင့္ကိုကံဆိုးေစႏိုင္ပါတယ္(၃)ပန္းအေျခာက္မ်ားအိမ္ထဲမွာအလွထားတဲ့ပန္းအိုးေတြထဲကပန္းေတြညႇိဳးသြားတဲ့အခါခ်က္ခ်င္းပန္း

အသစ္လဲေပးပါပန္းအညိဳးေတြကိုမလဲပစ္ဘဲထားထားျခင္းကသင္နဲ႔သင့္အိမ္သားေတြဆီကံဆိုးျခင္းေတြျဖစ္လာေစပါတယ္(၄)အိမ္ထဲမွာထီးကိုဖြင့္ၿပီးထားျခင္းမိုး႐ြာထဲကေနအိမ္ျပန္ေရာက္လာတဲ့အခါထီးကိုအိမ္အျပင္ဖက္မွာဝရန္တာမွာဖြင့္ၿပီးအေျခာက္ခံပါထီးကိုအိမ္ထဲမွာဖြင့္ၿပီးထားထားျခင္းကကံဆိုးျခင္းကိုျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္

(၅)ပ်က္စီးျခင္းေသဆုံးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့႐ုပ္ပုံမ်ားအိမ္ထဲမွာထားဖို႔ပန္းခ်ီကားေတြ႐ုပ္ပုံကားခ်ပ္ေတြဝယ္တဲ့အခါပ်က္စီးျခင္းေသဆုံးျခင္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့႐ုပ္ပုံေတြကိုမဝယ္ပါနဲ႔ဒီလိုပုံေတြကိုအိမ္ထဲမွာထားျခင္းကမေကာင္းတဲ့အရာေတြကိုျဖစ္ေစပါတယ္(၆)ကႏၲာရဆူးပင္ကႏၲာရဆူးပင္ေတြကိုအလွပဲျဖစ္ျဖစ္အိမ္ထဲမွာစိုက္မထားပါနဲ႔ဆူးပင္ေသးေသးေလးေတြကခ်စ္

စရာေကာင္းတယ္ဆိုေပမယ့္သင့္ကိုကံဆိုးေစႏိုင္တာေၾကာင့္အိမ္ထဲမွာမစိုက္ထားတာအေကာင္းဆုံးပါ(၇)ပုဆိန္၊ပါက္ျပားနဲ႔တံျမက္စည္းအေဟာင္းမ်ားထင္းခြဲတဲ့ပုဆိန္ျမက္ေပါက္တဲ့ေပါက္ျပားနဲ႔တံျမက္စည္းအေဟာင္းေတကိုဥယ်ာဥ္ၿခံထဲဒါမွမဟုတ္အိမ္အျပင္ဘက္မွာေထာင္ရက္

သိမ္းထားသင့္ၿပီးအဲ့ဒီပစၥည္းေတြကိုအိမ္ထဲယူလာတာမ်ိဳးေျမျပင္မွာဒီအတိုင္းလဲၿပီးခ်ထားတာမ်ိဳးေတြကခိုက္တတ္တယ္လို႔အယူရွိၾကပါတယ္(၈)ရႈပ္ပြေနတဲ့အိပ္ရာမနက္အိပ္ရာႏိုးလာတာနဲ႔ေစာင္နဲ႔အိပ္ရာခင္းေတြကိုေသခ်ာေခါက္ၿပီးသန႔္ျပန႔္ေနေအာင္ထားသင့္ပါတယ္ရႈပ္ပြေနတဲ့အိပ္ရာကအိမ္တစ္အိမ္အတြက္ကံဆိုးျခင္းကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္ခရက္ဒစ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here