အေဖကိုသိန္း(၂၄၀)တန္ကားအသစ္တစ္စီးဝယ္ေပးလိုက္တဲ့ျဖဴျဖဴထြးျဖဴျဖဴေထြးဆိုတာလြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္အနည္းငယ္ကမွအကဗီဒီယိုေလးေတြဟာသဗီဒီယိုေလးေတြနဲ႔နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာၿပီးပရိသတ္ေတြရင္ထဲဝင္ေရာက္လာတဲ့

အႏုပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္အင္တာဗ်ဴးေတြေျဖရင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဟက္ဟက္ပက္ပက္ေျဖတတ္တဲ့ျဖဴျဖဴေထြးကိုခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြကအခိုင္အမာရွိေနတာျဖစ္ၿပီးျဖဴျဖဴေထြးရဲ႕အႏုပညာကိုတခဲနက္အားေပးတဲ့သူေတြကလည္းျမန္မာႏိုင္ငံ

ရဲ႕နယ္ဘက္ေတြမွာပါရွိေနတာပါခုလက္ရွိမွာေတာ့သူမရဲ႕အေဖအတြက္ကား၀ယ္ေပးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္အရင္ကအေဖ့ကိုဝယ္ေပးထားတဲ့လိုက္ထြက္ကားကေဟာင္းေနေတာ့အဲယားကြန္းနဲ႔ကားစီးရေအာင္သိန္း(၂၄၀)တန္ကားအသစ္တစ္စီး

ဝယ္ေပးလိုက္တယ္သူလိုခ်င္တာရေတာ့ကေလးတစ္ေယာက္လိုအရမ္းေပ်ာ္ေနတယ္လို႔ေျပာလာတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖဴျဖဴေထြးႏွင့္ခဏတာရုပ္သံကိုေအာက္တြင္မ်ွေ၀ေပးထားပါတယ္ခရစ္တစ္ေပးပါတယ္။

အေဖကိုသိန္း(၂၄၀)တန္ကားအသစ္တစ္စီးဝယ္ေပးလိုက္တဲ့ျဖဴျဖဴထြးျဖဴျဖဴေထြးဆိုတာလြန္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္အနည္းငယ္ကမွအကဗီဒီယိုေလးေတြဟာသဗီဒီယိုေလးေတြနဲ႔နာမည္ေက်ာ္ၾကားလာၿပီးပရိသတ္ေတြရင္ထဲဝင္ေရာက္လာတဲ့အႏုပညာရွင္

တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္အင္တာဗ်ဴးေတြေျဖရင္ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းဟက္ဟက္ပက္ပက္ေျဖတတ္တဲ့ျဖဴျဖဴေထြးကိုခ်စ္တဲ့ပရိသတ္ေတြကအခိုင္အမာရွိေနတာျဖစ္ၿပီးျဖဴျဖဴေထြးရဲ႕အႏုပညာကိုတခဲနက္အားေပးတဲ့သူေတြကလည္းျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕နယ္ဘက္ေ

တြမွာပါရွိေနတာပါခုလက္ရွိမွာေတာ့သူမရဲ႕အေဖအတြက္ကား၀ယ္ေပးထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္အရင္ကအေဖ့ကိုဝယ္ေပးထားတဲ့လိုက္ထြက္ကားကေဟာင္းေနေတာ့အဲယားကြန္းနဲ႔ကားစီးရေအာင္သိန္း(၂၄၀)တန္ကားအသစ္တစ္စီးဝယ္ေပးလို

က္တယ္သူလိုခ်င္တာရေတာ့ကေလးတစ္ေယာက္လိုအရမ္းေပ်ာ္ေနတယ္လို႔ေျပာလာတဲ့သ႐ုပ္ေဆာင္ျဖဴျဖဴေထြးႏွင့္ခဏတာရုပ္သံကိုေအာက္တြင္မ်ွေ၀ေပးထားပါတယ္ခရစ္တစ္ေပးပါတယ္။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here