စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္လ်က္ရွိယေန႕92Ronတစ္လီတာလ်င္၁၉၈၅lက်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်စက္သုံးဆီေစ်းႏႈန္းမ်ားတည္ၿငိမ္လ်က္ရွိကာေအာက္တိုဘာ၂၃ရက္ယေန႕တြင္ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္း၌92Ronတစ္လီတာလ်င္

၁၉၈၅က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးလ်က္ရွိသည္ကိုစက္သုံးဆီတင္သြင္းလီတာလွ်င္သိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီမွထုတ္ျပန္သည့္ရည္ၫႊန္းလက္လီေစ်းႏႈန္းမ်ားအရသိရသည္ရန္ကုန္အတြင္းရွိအခ်ိဳ႕ဆိုင္မ်ားတြင္

92တစ္လီတာလွ်င္1965က်ပ္ျဖင့္လိုသေလာက္ဝယ္ယူနိုင္ ေၾကာင္းသိရသည္ပဲခူးတိုင္း၌လည္းယေန႕တြင္92Ronတစ္လီတာလ်င္၁၉၉၀က်ပ္ျဖင့္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိကာမႏၱ ေလး၊ေနျပည္ေတာ္၊မေကြး၊ထားဝယ္၊မုံ႐ြာ၊ပုသိမ္၊ဘားအံ

ေမာ္လၿမိဳင္၊လားရွိုး၊ေတာင္ႀကီး၊လြိုင္ေကာ္၊ျမစ္ႀကီးနား၊စစ္ေတြ၊ဟားခါးႏွင့္က်ိဳင္းတုံတို႔၌92Ronတစ္လီတာလ်င္၂၀၀၀ကျပ်ကျော်ဖြင့် ေရာင္းခ်လ်က္ရွိသည္ေအာက္တိုဘာ၂၂ရက္ေန႕ကလည္းစက္သုံးဆီသေဘၤာ(၆)စီးကမ္းကပ္ေနၿပီးဆီခ်ရန္စီစဥ္လ်က္ရွိၿပီး

အဆိုပါသေဘၤာ၆စီးတြင္92Ron၁၅.၇၈ဂါလံသန္း၊95Ron၄.၁၅ဂါလံသန္းDisel၃.၅၄ဂါလံသန္းPremiumDisel၅.၂၆ဂါလံသန္းပါဝင္ေၾကာင္းျမန္မာနိုင္ငံစက္သုံးဆီတင္သြင္းေရာင္းခ်

ျဖန႔္ ျဖဴးေရးအသင္းမွသိရသည္အစိုးရအပါအဝင္ ျပည္တြင္းရွိစက္သုံးဆီတင္သြင္းသူမ်ား ျပည္ပမွမွာယူထားသည့္စက္သုံးဆီမ်ားသီလဝါဆိပ္ကမ္းမွတဆင့္အလုံအေလာက္ ေရာက္ရွိထားၿပီးလာမည့္နိုဝင္ဘာလကုန္ပိုင္းအထိစက္သုံးဆီအလုံအ ေလာက္ရွိေနမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

စက္သုံးဆီတင္သြင္းသိုေလွာင္ျဖန့္ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ၏ယေန႕ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္စက္သုံးဆီရည္ၫႊန္းေစ်းႏႈန္းမ်ားအရရန္ ကုန္တိုင္းအတြင္း၌လက္လီေစ်းအျဖစ္92Ronတစ္လီတာလ်င္၁၉၈၅က်ပ္၊ 95Ron

တစ္လီတာလ်င္၂၀၇၅က်ပ္၊HSD(500ppm)မွာတစ္လီတာလ်င္၂၅၈၀က်ပ္၊HSD (50ppm)ႏွင့္HSD(10 ppm)တိုမွာတစ္လီတာလ်င္၂၆၆၅က်ပ္အျဖစ္စက္သုံးဆီရည္ၫႊန္းလက္လီေစ်းႏႈန္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည္