ဗဟုသုတရရွိေအာင္လို႔မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ဂမၻီရၾကက္ေျခ
ခတ္အေၾကာင္းပုံစံ(၃)မ်ိဳးနဲ႕မွ်ေဝေပးပါ့မယ္ေနာက္ထက္လဲရွိပါေသးတယ္ေလာေလာဆယ္ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားလြယ္ကူစြာသိရေအာင္ဒီပုံေတြသာမွတ္သားထားေပးပါပုံ(၁)ကံလမ္းနဲ႕မထိတဲ့ၾကက္ေျခခတ္ႏွလုံးလမ္းနဲ႕မထိတဲ့ၾကက္ေျခခတ္

ဦးေခါင္းလမ္းဥာဏ္နဲ႕မထိတဲ့ၾကက္ေျခခတ္ဒါမွဂမၻီရၾကက္
ေျခခတ္အစစ္ပါပုံ(၂)ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းနဲ႕မထိတဲ့ၾကက္
ေျခခတ္ႏွလုံးလမ္းနဲ႕မထိတဲ့ၾကက္ေျခခတ္ဦးေခါင္းလမ္းနဲ႕မထိတဲ့ၾကက္ေျခခတ္ဒါမွဂမၻီရၾကက္ေျခခတ္အစစ္ပါ

ပုံ(၃)ကံလမ္းလဲမထိ၊ေအာင္ျမင္ေရးလမ္းလဲမထိႏွလုံးလမ္းလဲမထိ၊ဦးေခါင္းလမ္းလဲမထိပဲပါတဲ့ၾကက္ေျခခတ္ဟာဂမၻီရၾကက္ေျခခတ္အစစ္ျဖစ္ပါတယ္ဂမၻီရၾကက္ေျခခတ္ကိုလြယ္ကူစြာသိျမင္နိုင္ရန္ဒါေလးေတြမွတ္သားထားပါ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

စေနၿဂိဳဟ္ခုံနဲ႕ တနဂ္ႏြေၿဂိဳဟ္ခုံႏွစ္ခုေအာက္ ၾကားမွာပါရွိရမယ္ေနာက္ၿပီး ႏွလုံးလမ္းနဲ႕ ဦးေခါင္းလမ္းႏွစ္ခုၾကားမွာျဖစ္ရမယ္ၿပီးေတာ့ ထိုလမ္းႏွစ္ခုနဲ႕မထိစပ္တဲ့ၾကက္ေျခဟာလဲ ဂမၻီရၾကက္ေျခခတ္ျဖစ္ပါတယ္မွတ္ခ်က္ဂမၻီရၾကက္ေျခခတ္ကပုံစံ

အမ်ိဳးမ်ိဳးေနာက္ထက္အမ်ားႀကီးရွိပါေသးတယ္လြယ္ကူစြာသိျမင္ရေအာင္ပုံနဲ႕တကြတင္ျပေပးခ်င္းပါသူ႕အက်ိဳးေတာ့အားလုံးသိၾကမွာပါဂမၻီရၾကက္ေျခပါဖို႔ဆိုတာမလြယ္ပါဘူးသာမန္လူေတြမွာပါဖို႔ခဲရင္းပါတယ္ဒါေလးေတာ့မွတ္ထားေပး

ၾကပါဂမၻီရၾကက္ေျခခတ္အစစ္ကိုေမးထားၾကတဲ့ခ်စ္မိတ္ေဆြမ်ားကိုလဲသိျမင္နိုင္ေအာင္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္ဒီတစ္ခုေတာ့မိမိတို႔သေဘာေတြ႕ရင္ေတာင္းဆိုပါရေစအမ်ားျမင္ရေအာင္(ရွဲ)ျခင္းျဖင့္မွ်ေဝေပးၾကပါဝါသနာပါသူမ်ားနဲ႕

လကၡဏာေလ့လာသူေတြအတြက္ဗဟုသုတရရွိေအာင္လို႔အနည္းငယ္မွ်ေဝေပးလိုက္ပါတယ္စာဖတ္ေပးၾကလို႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္၇ရက္သားသမီးမ်ားက်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစကပ္ေရာဂါေဘးမွလဲကင္းေဝးၾကပါေစဆရာ့စီမွာ

လကၡဏာျပည့္စုံစြာအေသးစိတ္စစ္ေဆးေပးပါတယ္မက္စင္ဂ်ာသို႔Viber=09759664465 သို႔လာေရာက္ေမးျမန္းနိုင္ပါတယ္ဥာဏ္ပူေဇာ္ခသတ္မွတ္ေပးထားပါတယ္HtetPaingေဗဒင္လကၡဏာ