အေႂကြးႏြံနစ္ေနသူေတြအတြက္ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ့အေႂကြးအျမန္ဆပ္နိုင္ေစမယ့္ယၾတာစီးပြားေရးလုပ္သေလာက္အဆင္မေျပက်ိဳးစားသေလာက္အရာမထင္သူမ်ားလဲလုပ္နိုင္ပါတယ္လုပ္နည္းေလးကမခက္ခဲတာေၾကာင့္ျပန္လည္မၽွေဝျခင္းပါသင္၏အသက္ကို၄ျဖင့္ေျမႇာက္ပါရေသာအေရအတြက္ကိုမုန႔္လုံးေရေပၚလုပ္ပါထိုအထဲမွမုန႔္လုံးေရေပၚ(၁၀)လုံးကို

နံနက္(၁၀)နာရီတိတိတြင္အိမ္၏ဘုရားတြင္လႉပါသင္၏အသက္ကို၇ျဖင့္စားပါ၁ျကြင္းလၽွင္တနဂၤေႏြေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ၂ကြင္းလၽွင္တနလၤာေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ၃ျကြင္းလၽွင္အဂၤါေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ၄ကြင္းလၽွင္ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ၆ျကြင္းလၽွင္ေသာၾကာတြင္ျပဳလုပ္ပါအျကြင္းမရွိဘဲျပတ္သြားလၽွင္စေနေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ

၁၀လုံးတိတိကိုျမတ္စြာဘုရားအားကပ္လႉၿပီးလၽွင္ပိုေသာမုန္လုံးမ်ားကိုအိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအားေဝလိုက္ပါဤယၾတာမွာကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာေရွးယၾတာျဖစ္ပါသည္ေျပာျပသူဆရာႀကီးမင္းသိခၤအေႂကြးႏြံနစ္ေနသူေတြအတြက္ဆရာႀကီးမင္းသိခၤရဲ့အေႂကြးအျမန္ဆပ္နိုင္ေစမယ့္ယၾတာစီးပြားေရးလုပ္သေလာက္

အဆင္မေျပက်ိဳးစားသေလာက္အရာမထင္သူမ်ားလဲလုပ္နိုင္ပါတယ္လုပ္နည္းေလးကမခက္ခဲတာေၾကာင့္ျပန္လည္မၽွေဝျခင္းပါသင္၏အသက္ကို၄ျဖင့္ေျမႇာက္ပါရေသာအေရအတြက္ကိုမုန႔္လုံးေရေပၚလုပ္ပါထိုအထဲမွမုန႔္လုံးေရေပၚ(၁၀)လုံးကိုနံနက္(၁၀)နာရီတိတိတြင္အိမ္၏ဘုရားတြင္လႉပါသင္၏အသက္ကို၇ျဖင့္စားပါ

၁ျကြင္းလၽွင္တနဂၤေႏြေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ၂ကြင္းလၽွင္တနလၤာေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ၃ျကြင္းလၽွင္အဂၤါေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ၄ကြင္းလၽွင္ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ၆ျကြင္းလၽွင္ေသာၾကာတြင္ျပဳလုပ္ပါအျကြင္းမရွိဘဲျပတ္သြားလၽွင္စေနေန႔တြင္ျပဳလုပ္ပါ၁၀လုံးတိတိကိုျမတ္စြာဘုရားအားကပ္လႉၿပီးလၽွင္ပိုေသာမုန္လုံးမ်ားကိုအိမ္နီးနားခ်င္းမ်ားအားေဝလိုက္ပါဤယၾတာမွာကုန္းေဘာင္ေခတ္တြင္အသုံးျပဳခဲ့ေသာေရွးယၾတာျဖစ္ပါသည္ေျပာျပသူဆရာႀကီးမင္းသိခၤ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here