မိမိအိမ္ကိုဒုကၡေပးမဲ့သူမလာေစခ်င္ရင္အိမ္ေရွ႕ဝရံတာသို႔တံခါးဝအနီးမွာ ေရခြက္ကိုေမွာက္ ဖေယာင္းတိုင္ထြန္းပါခြက္ေအာက္မွာေက်ာက္ခဲတစ္လုံးထည့္ထားပါပလပ္စတစ္သာက္ေရခြက္ဆိုရင္ေအာက္ကေက်ာက္ျပားအေႂကြေစ့ခံ

ထြန္းပါ။ ေသာက္ေရခြက္အေဟာင္းသုံးပါတစ္ပတ္ေလာက္ထြန္းၿပီးေရခြက္ျပန္သိမ္းထားပါ။ေရခြက္ ေသာက္ေရခြက္အျဖစ္ျပန္မသုံးရဂမၻီရဆရာ လွမ်ိဳးအတိုက္အခိုက္အႏွောင့္အယွက္မ်ားရွိေနလို႔မိမိေနအိမ္သန႔္လိုေသာ္မိမိ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ေနအိမ္သန႔္လိုေသာ္မိမိအိမ္အတြင္းမိသားစုမ်ားမၾကာခဏအၿမဲတမ္းအေၾကာင္းမရွိအေၾကာင္းရွာရန္ျဖစ္ေနရျခင္းတစ္ယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္က်န္းမာေရးညံ့ေနျခင္းအိမ္အတြင္းစီးပြားေရးအလိုလိုပ်က္ပ်ားေနျခင္းအတိုက္အခိုက္

အႏွောင့္အယွက္မ်ားရွိေနလွ်င္ေနအိမ္မသန႔္ေသာေၾကာင့္ေအာက္ပါအစီရင္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ကာကြယ္ပါမိတ္ေဆြ။လုပ္ေဆာင္ရမည့္အစီရင္မိမိေနအိမ္ဘုရားတြင္သံပုရာသီး(၁၀)လုံးကိုလႉပါအိမ္အဝင္ဝတြင္သံပုရာသီး

(၁)လုံးကိုသံျဖင့္ရိုက္ထားပါ။ေနအိမ္ပတ္လည္တြင္ရွာလကာရည္ျဖင့္ပတ္ျဖန္းေပးပါ။ဤအစီရင္အားလုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္မိမိေနအိမ္သန႔္လာျခင္း အိမ္တြင္းျပသနာမရွိျခင္းအိမ္တြင္းစီးပြားေရးက်န္းမာေရးႏွင့္အစစအရာရာအႏၱရာယ္

ရွင္းေဘးကင္းၾကေစေသာ္။ယုံၾကည္အားကိုးဆႏၵရွိသူမ်ားအတြက္ ေဗဒင္ႏွင့္အထူးယၾတာေပးပညာရွင္ဆရာေပါက္က်ိဳင္းဤအခ်ိန္ကာလအတြက္ေမ့တၱာျဖင္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္