စိႏၲာမဏိဂါထာမႏၲန္ေတာ္ ျဖစ္စဥ္အလိုရွိတိုင္း ေတာင့္တတိုင္း ျပည့္စုံေစတတ္ေသာစိႏၲာမဏိဂါထာမႏၲန္ေတာ္ႀကီး ျဖစ္ေပၚလာပုံမွာျမင့္မိုရ္ေတာင္၏ ေျမာက္မ်က္ႏွာကိုအစိုးရေသာ ေဝႆဝဏၰ(ကုေဝရ)နတ္မင္းႀကီး၏ထံပါး၌သုံးႏွစ္တိုင္တ္ုင္အလုပ္အေကြ်း ျပဳစုခ့ဲေသာစႏၵာမုခိဘီလူးမသည္နတ္မင္းႀကီး၏ဆုေတာ္လာဘ္ေတာအ ျဖစ္အနံငါးယူဇနာအလ်ားယူဇနာ ၃၀ရွိေသာ ေတာအုပ္ကိုအပိုင္စားရေသာ ေတာစိုးနတ္ဘီလူးမအျဖစ္ စံျမန္းေနေပသည္။

ထိုေတာအုပ္ကိုအပိုင္စားရသူပီပီေတာအုပ္အတြင္း ျဖန္သန္းလာသူ လူသားအားလုးံတို႕အားဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္စားေသာက္ေနေလသည္တစ္ေန႕တြင္ဗာရာဏသီျပည္မွ ပုဏၰားလု႕လင္ပ်ိဳတစ္ေယာက္သည္ကုန္သည္ဘာဝႏြားလွည္းမ်ားျဖင့္တျပည့္အေပါင္းျခံရံကာ ထိုေတာအုပ္ကို ျဖတ္သန္းမိရာဘီလူးမ၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံရေလသည္။

ယခင္ဖမ္းဆီးမိသူမ်ားကိုသတ္ျဖတ္စားေသာက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခု ဖမ္းမိသူပုဏၰားငယ္မွာ ေခ်ာေမာလွပေသာလူပ်ိဳ လူရြယ္ခ်စ္စဖြယ္ ျဖစ္ေနသျဖင့္မသတ္ရက္မစားရက္ေတာ့ဘဲလင္မယားအျဖစ္ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ကာတျခားတစ္ပါးသို႕ ထြက္မေျပးႏိုင္ေအာင္ ေက်ာက္ဂူအတြင္းမွာအလုံပိတ္ထားလ်က္ ေန႕စဥ္သစ္သီးဝလံမ်ားရွာေဖြေကြ်းေမြးထားေလသည္

ဘီလူးမႏွင့္ပုဏၰား ႏွစ္ဦးညား၍သားကေလးတစ္ေယာက္ဖြားျမင္ျပီး(၁၆ )ႏွစ္ေျမာက္အရြယ္ေရာက္လာေသာအခါဖခင္ႏွင့္ မိခင္ ရုပ္သြင္ျခားနားမတူျငားသျဖင့္မိခင္အစာရွာ ထြက္သြားခိုက္မွာဖခင္ကို ေမးျမန္းရာဖခင္ကလဲေနာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ရပ္မ်ား ျပန္ေျပာျပလို႕သိရွိသျဖင့္မိမိတို႕ႏွင့္အသြင္တူရာလူ႕ရပ္လူ႕ရြာသို႔ သြားလိုလွသျဖင့္မိခင္မရွိခိုက္တစ္ေန႕

မိမိ၏အားခြန္ဗလႏွင့္ ေက်ာက္ဂူတံခါးကို ဖြင့္၍ဖခင္ကိုထမ္းျပီး ေျပးေလေတာ့သည္စႏၵာမုခိဘီလူးမ ျပန္လာျပီး ေက်ာက္ဂူအတြင္းမွသားအဖႏွစ္ေယာက္ကိုမေတြ႕သျဖင့္ လိုက္ရွာရာ ေတာတြင္းတစ္ေနရာ၌ ေတြ႔ျပီး ျပန္ေခၚထားေလသည္။ေတာတြင္းမွာမေပ်ာ္ပိုက္ေတာ့ေသာသားအဖႏွစ္ ေယာက္မွာ ေနာက္မၾကာမွီယခင္က့ဲသို႔ ထြက္ေျပးျပန္ရာဘီလူးမကျပန္လည္ ဖမ္းမိ ျပန္ေလေတာ့သည္

ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္တိုင္ ျပန္လည္အဖမ္းခံရေသာသားအဖႏွစ္ေယာက္မွာအလြယ္တကူ ထြက္မေျပးဝံ့ေတာ့ဘဲဘီလူးမယံုၾကည္ေလာက္သည့္ထိကုိယ္ရွိန္သတ္၍ ေနရေလေတာ့သည္တစ္ေန႔တြင္သားျဖစ္သူကမိခင္ျဖစ္သူအားမ်က္ႏွာခ်ိဳေသြးျပီး ပိုင္နက္အက်ယ္အဝန္းကိုေမးကာ နယ္စပ္ေနရာေဒသမ်ားးကိုလိုက္လံ ၾကည့္ရႈ မွတ္သားထားေလေတာ့သည္

သို႕ႏွင့္အခြင့္အေရးရေသာ တေန႕တြင္ဖခင္ကိုထမ္းကာမိခင္၏ပိုင္နက္နယ္စပ္လြတ္ေလရာအနီးဆုံးစခန္းသို႕လွမ္း၍ေျပးၾကေတာ့သည္ ။သားအဖႏွစ္ေယာက္အတြက္သစ္သီးဝလံမ်ားရွေဖြ၍ျပန္လာေသာစႏၵာမုခိဘီလူးမမွာေက်ာက္ဂူအတြင္းမွာ သားႏွင့္လင္ကိုမေတြ႔သျဖင့္ပူပင္ေသာကႀကီးစြာျဖင့္မိမိပိုင္နက္အတြင္းလိုက္လံ ရွေဖြရာမိမိပိုင္နက္မွ လြတ္ရာ ျမစ္လယ္ေခါင္သို႔ေရာက္ေနေသာသားအဖနွစ္ေယာက္ကိုေတြ႔သျဖင့္ငိုယိုတမ္းတကာအျမန္ ျပန္လာရန္ေတာင္းပန္ ေခၚငင္ေလေတာ့သည္။

မိခင္ပိုင္နက္မွ လြတ္ေျမာက္၍ေနျပီဆိုတာသိေနေသာသားက ျပန္မလာႏႈိင္ေတာ့ေၾကာင္းအမ်ိဳးဇာတ္တူရာလူသားတို႕ ေနထိုင္ရာလူ႕ရပ္လူ႕ရြာသို႔သြားခြင့္ျပဳပါေတာ့ဟု ျပန္လည္ ေျပာၾကားေလေတာ့သည္ေခၚ၍မရသည့္အဆံုးမိခင္ဘီလူးမႀကီးက လူ႔ရပ္ လူ႕ရြာမွာ ဘာပညာမွငါ့သားမတတ္ရင္ငတ္မွာဆင္းရဲျခင္းခုကၡကိုႀကံဳလိမ့္မည္ဒီေတာ့ခိုးသူ ေျခရာရွာျပီးဥစၥာကို ေဖၚေပးႏိူုင္တ့ဲစိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ကိုငါ့သားသင္ယူသြားေပေတာ့ဟုမ်က္ရည္လည္ရႊဲႏွင့္

ပူပြဲႀကီးဆင္ကာစိႏၲာမဏိဂါထာေတာ္ျမတ္ကို ျမစ္ကမ္းေပၚမွသင္ေပးေလေတာ့သည္။ျမစ္လယ္မွလက္အုပ္ခ်ီ၍ စိႏၲာမဏိဂါထာသင္ယူေနေသာသားသည္ဂါထာ ရသည္ႏွင့္ တစ္ျပိဳင္နက္ ရုပ္တရက္လဲက်သြားေသာ မိခင္ႀကီးကို ေျပးထူရာ ရင္ကြဲနာက် ဘဝေျပာင္းသြားသည္ကို ေတြ႕ရေလေတာ့သည္သားအဖႏွစ္ေယာက္မွာ ေသာကမကင္းေတာတြင္းမွာပင္ဘီလူမအေလာင္းကိုေတာပန္း ေတာင္ပန္းမ်ား ဖုံးအုပ္ကာသျဂိဳဟ္ ခ့ဲျပီး ဗာရာဏသီ ျပည္သို႕ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာခ့ဲၾကသည္

ဗာရာဏသီျပည္တြင္သူခိုးေျခရာခံ၍စိႏၲာမဏိ မႏၲန္ေတာ္ကို ရြတ္ဆို၍ ဥစၥာပစၥည္းမ်ားကိုရွာေဖြေပးႏိုင္သျဖင့္ပဒကုသလ ဟု အမည္တြင္လ်က္ပညာရွင္သူၾကြယ္ ျဖစ္ခ့ဲ ေလသည္ကစ၍ စိႏၲာမဏိဂါထာေတာ္ဟု ျဖစ္ေပၚရြတ္ဆို ပြားမ်ားခ့ဲၾကပါသတည္း။စိႏၲာမဏိမႏၲန္ပါဠိစိႏၲာမဏိရတနာနိဗုဒၶံ ဗုဒၶရတနာနံကရံ ကရတိ သရဏံ!ခိပၸေမဝ သမိဇၥ်တုု။

စိႏၲာမဏိ ရတနာနိဓမၼံ ဓမၼရတနာနံကရံ ကရတိသရဏံခိပၸေမဝ သမိဇၥ်တု။စိႏၲာမဏိ ရတနာနိ!သံဃံ သံဃရတနာနံ။ကရံကရတိသရဏံ!ခိပၸေမဝ သမိဇၥ်တု ။စိႏၲာမဏိဂါထာေတာ္ ရြတ္ဖတ္ျခင္းအက်ိဳးမ်ားဤစိႏၲာမဏိ ဂါထာေတာ္ကိုရြတ္ဆိုပြားမ်ားရျခင္း၏ အက်ိဳးမွာ အႀကံအစည္ေအာငိျမင္ျခင္း

ရာထူး႒ာနႏၲရ ရရွိေစျခင္းလူ နတ္တို႕ ခ်စ္ခင္ ႏွစ္သက္ျခင္း ခံရတတ္သည္။မိမိတို႔၏ ပစၥည္းဘ႑ာ ရတနာ ေရႊ ေငြစသည္တို႕ကို တစ္ပါးသူတို႕ခိုးဝွက္ ယူငင္မရႏိုင္ဘဲ အႀကိတ္အခဲ အျမဲတည္ရွ္ျခင္း လိုခ်င္ေတာင့္တေသာပစၥည္းမ်ား႐ရွိတတ္ျခင္း အက်ိဳးမ်ားကို ခံစားရရွိႏိုင္ေလသည္။Credit;Original

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here