ရန္ကုန္တြင္ေက်ာင္းေတြစဖြင့္တဲ့ေန႕စာရင္းရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၅သိန္းေက်ာ္တြင္ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္သာေက်ာင္းတက္နိုဝင္ဘာ၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းအေျခခံပညာ

ေက်ာင္းမ်ားတြင္ေက်ာင္းေတြစဖြင့္တဲ့ေန႕စာရင္းရွိေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား၅သိန္းေက်ာ္တြင္ရွစ္ေသာင္းေက်ာ္သာေက်ာင္းတက္ၾကေၾကာင္းျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္

အရသိရပါတယ္ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ၂၀၂၁-၂၀၂၂ပညာသင္ႏွစ္အတြက္ေက်ာင္းေပါင္း၂၇၅၈ ေက်ာင္း၊ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေပါင္း၂၄၄ေက်ာင္း၊ဘုန္းေတာ္ႀကီး

သင္ပညာေရးေက်ာင္း၂၃၀ စုစုေပါင္း၃၂၃၂ေက်ာင္းတို႔မွေက်ာင္းအပ္ႏွံထားသူေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေပါင္း ၅၃၀၄၃၀ရွိရာ၈၃၂၇၈ ဦးသာတက္ေရာက္ခဲ့တယ္လို႔သိရ

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

ပါတယ္နိုင္ငံတစ္ဝန္ရွိ စာသင္ေက်ာင္းေတြကို NLD အစိုးရလက္ထက္မွာကိုဗစ္-၁၉ေရာဂါေၾကာင့္ ပိတ္ထားခဲ့ရာစစ္ေကာင္စီမွ၂၀၂၁ခုႏွစ္ဇြန္လမွာျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္

ယင္းေနာက္ကိုဗစ္-၁၉ ကူးစက္မႈျပင္းထန္လာတာေၾကာင့္ ဇူလိုင္လမွာျပန္လည္ပိတ္ထားခဲ့ပါတယ္။လက္ရွိမွာနိုင္ငံတစ္ဝန္းကိုဗစ္-၁၉ ေရာဂါပိုးေတြ႕ရွိမႈႏႈန္းက်ဆင္းလာတာ

ေၾကာင့္နိုဝင္ဘာ၁ရက္ေန႕မွာတိုင္းေဒသႀကီး/ ျပည္နယ္ ကိုးခုမွနယ္စပ္ေဒသၿမိဳ႕နယ္၄၆ၿမိဳ႕နယ္ရွိစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွလြဲ၍က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလုံးရွိစာသင္ေက်ာင္းမ်ားပုဂၢလိကေက်ာင္း၊ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္တို႔ကိုျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးလိုက္တာျဖစ္ပါတယ္