ေငြေၾကးကံေကာင္းေစရန္ေကာ္ဖီ၅ခြက္စီးပြားတက္ယၾတာကိုလုပ္ေဆာင္ပါထပ္မံ၍တင္ေပးပါသည္။ေငြေၾကးက်ပ္တည္းေနလားရစရာရွိတာေတြျပန္မရျဖစ္ေနလားေငြဝင္လာဘ္႐ႊင္ေစတယ္ေဖာက္သည္ၿမဲေစတယ္။ေဈးေရာင္းေကာင္းေစတယ္။အေႂကြးေက်ေစတယ္။အျခားဆိုင္ရာဆိုင္ရာအခက္အခဲေတြအတြက္အခြင့္အလမ္း

မ်ားစြာေပၚေပါက္လာပါေစတယ္စသည့္ေငြေၾကးစီးပြားဆိုင္ရာမ်ားအတြက္အထူးေကာင္းမြန္ေသာေ႐ႊဓါတ္ဖြင့္ေငြဓါတ္ဖြင့္ယၾတာေ႐ႊဓာတ္ေငြဓာတ္ဖြင့္ရေအာင္ယခုေဖာ္ျပမည့္နည္းမွာ ေပါ့ပါးေသာနည္းတစ္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ေ႐ႊဓာတ္ေငြဓာတ္ဖြင့္ရေအာင္ဟုပင္အမည္တပ္ထားပါ၏။နည္းလမ္းမွာလြယ္သည္။

ယုံၾကည္မႈကိုႏွလုံးသားတြင္အျပည့္ထည့္၍တကယ္တမ္းလိုက္လုပ္ရန္သာလိုပါသည္။ဂ႐ုတစိုက္လုပ္ႏိုင္ပါကလုပ္သေလာက္ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရပါလိမ့္မည္။လုပ္အားပါရမီအားဝီရိယအားတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမတူညီေသာၾကာင့္အက်ိဳးေပးပုံႏွင့္ကာလပမာဏကြာျခားႏိုင္ေသာ္လည္းလိုက္လုပ္သူတိုင္းမလုပ္ခင္ကႏွင့္စာလွ်င္ ထူးျခားပါလိမ့္မည္။

အေရာင္းအဝယ္ေကာင္းလာမည္။အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေကာင္းေတြ႕လာမည္။ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေအာင္ျမင္မည္။တိုးတက္မည္။ကံဇာတာငယ္ေနသူမ်ားကံတက္လာမည္။ပုံမွန္ဝင္ေငြေကာင္းလာမည္။လူခ်စ္လူခင္ေပါမည္။အကူအညီေထာက္ပံ့ရလာမည္။နည္းလမ္းမွာလင္ဗန္းတစ္ခ်ပ္ယူပါ။

သၾကားမ်ားမ်ားႏွင့္ေဖ်ာ္ထားေသာေကာ္ဖီ(၅)ခြက္ကိုစုတင္ပါ။ခြက္ခ်င္းထိထားပါ။ထိေနပါေစေကာ္ဖီ၅ခြက္ၾကားမွာသေျပပန္းထိုးထားေသာဖန္ခြက္ကိုထားပါ။ဖန္ခြက္ထဲေရပါပါေစ။သေျပ၅ၫြန႔္အနည္းဆုံးပါရပါမည္ေငြ၅၀၀က်ပ္တန္ကိုကန္ေတာ့ထိုးၿပီးဖန္ခြက္ႏွင့္ေကာ္ဖီခြက္ၾကားသင့္ေတာ္သလိုထားပါ။

ဖေယာင္းတိုင္(၅)တိုင္ကိုေကာ္ဖီခြက္၏အျပင္ဘက္လင္ပန္းႏႈတ္ခမ္းတြင္ဝိုင္းကာထြန္းပါ။ဒါဆိုျပင္ဆင္မႈအပိုင္းၿပီးပါၿပီ။ကပ္လႉ ဆုေတာင္းဆႏၵျပဳ႐ြတ္ဆိုရန္မွဘုန္းေတာ္အနႏၲ၊ဉာဏ္ေတာ္အနႏၲ၊ကံေတာ္အနႏၲသိဒၶိေတာ္အနႏၲ၊သိကၡာေတာ္အနႏၲတန္ခိုးေတာ္အနႏၲ၊ပညာေတာ္အနႏၲႏွင့္ျပည့္စုံေတာ္မူေသာေလာ

ကသင္းက်စ္ဓမၼရစ္ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအားတပည့္ေတာ္(ေန႔သား)မွ႐ိုေသျမတ္ႏိုးလက္စုံမိုး၍ဖူးေမွ်ာ္မာန္ေလွ်ာ့ကန္ေတာ့ပါ၏ အရွင္ဘုရားယေန႔တြင္တပည့္ေတာ္ (ေန႔သား)သည္ေ႐ႊဓါတ္ေငြဓါတ္ဖြင့္အဓိဌာန္အားဝင္ေရာက္ပါမည္ဘုရား ထို႔ေၾကာင့္ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ႀကီးအားေအာင္ပန္းသေျပ

အလင္းဓါတ္ေငြငါးရာက်ပ္ႏွင့္အတူ ေကာ္ဖီဆြမ္းမ်ားျဖင့္ကပ္လႉပူေဇာ္ပါသည္ဘုရားထို႔ျပင္ဒိဝါတပတိဂါထာေတာ္ျမတ္ႀကီးအားမနက္ည မျပတ္(၁၀၈)လုံးေသာပုတီးျဖင့္(၁၀၈)ေခါက္ပုတီးတစ္ပတ္စိပ္ျခင္းျဖင့္ပူေဇာ္ပါမည္ဘုရားဤစကားသည္မွန္ပါသည္ဘုရား။ဤမွန္ေသာစကားသည္သစၥာျဖစ္ပါေစသား

ဤမွန္ေသာသစၥာစကားေၾကာင့္လည္းေကာင္ ေအာင္ပန္းသေျပအလင္းဓါတ္ေငြငါးရာက်ပ္ႏွင့္ေကာ္ဖီဆြမ္းမ်ားကပ္လႉရျခင္းကုသိုလ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း။ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ဘုန္းတန္ခိုးအာႏုေဘာ္ေတာ္ေၾကာင့္လည္းေကာင္းဒိဝါတပတိဂါထာေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ႐ြတ္ဆိုရျခင္းအက်ိဳးေၾကာင့္လည္းေကာင္း

ဒိဝါတပတိဂါထာေတာ္ျမတ္ႀကီး၏တန္ခိုးအရွိန္ေတာ္အာႏုေဘာ္ေတာ္တို႔ေၾကာင့္လည္းေကာင္းအရပ္(၄)မ်က္ႏွာ၊(၈)မ်က္ႏွာ၊(၁၀)မ်က္ႏွာတို႔မွေရာက္လာစရာရွိၾကကုန္ေသာေငြေၾကးစီးပြားဥစၥာမ်ားဝင္လာစရာရွိေသာေငြေၾကးစီးပြားဥစၥာမ်ားရစရာရွိေသာေငြေၾကးစီးပြားဥစၥာမ်ားတို႔သည္တပည့္ေတာ္

(ေန႔သား)ထံသို႔လပိုင္းရက္ပိုင္းနာရီပိုင္းအတြင္းအခ်ိန္မဆိုင္းဘဲအျမန္ဆုံးမဆိုင္းမတြေရာက္လာပါေစဝင္လာပါေစရလာပါေစဘုရားယေန႔မွစ၍ပိတ္ေနေသာကံမ်ားရွိပါကအျမန္ဆုံးပြင့္လာပါေစဘုရားနိမ့္ေနေသာကံမ်ားရွိပါကအျမန္ဆုံးျပန္လည္ျမင့္တက္လာပါေစဘုရား။အတိုက္အခံအေႏွာင့္အယွက္မ်ားရွိပါကလည္း

အေစာင့္အေရွာက္ေတြကအျမန္ဆုံးရွင္းလင္းဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါေစဘုရားဒိဝါတပတိဂါထာေတာ္(၁၀၈ေခါက္)မနက္တစ္ႀကိမ္ညတစ္ႀကိမ္ပုတီးစိပ္ပါ။(ဒီမွာေျပာခ်င္တာကမနက္ပိုင္းပဲေကာ္ဖီကပ္ရပါတယ္ညပိုင္းထပ္ကပ္စရာမလိုပါညပိုင္းကိုအဓိဌာန္ပုတီးစိပ္ေပး႐ုံပါပဲတစ္ပတ္အတြင္းတနလၤာေနဗုဒၶဟူးေန႔ၾကာသပေတးေန

႔ေသာၾကာေန႔ဤ( ၄)ရက္သာဂ႐ုစိုက္ဝင္ရပါမည္။ေန႔တိုင္းဝင္လို႔မရပါမနက္အေစာမွမနက္(၉)နာရီအတြင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လွ်င္အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါသည္။ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္အား၁၀နာရီခြဲအထိ လုပ္ႏိုင္သည္။စစဝင္ဝင္ခ်င္း(အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္ပါ)(တစ္ပတ္အတြင္း(၄)ရက္။၂ပတ္ဆက္တိုက္လုပ္ရပါသည္။)

ထိုသို႔ဆက္တိုက္လုပ္မွ၂ပတ္ကိုတစ္က႑အျဖစ္သတ္မွတ္ကာအဓိဌာန္ေအာင္ပါသည္)ထိုသို႔ အဓိဌာန္ေအာင္ၿပီးမွသာေနာက္အပတ္တိုင္းအပတ္စဥ္ဝင္သြားႏိုင္ပါသည္။ေသခ်ာေပါက္ပြင့္လာပါလိမ့္မည္။ေနာက္ပိုင္းအပတ္စဥ္ဆက္တိုက္ဖြင့္သြားပါစြန႔္တဲ့အခါမွာေကာ္ဖီကိုႀကိဳက္သလိုစြန႔္ႏိုင္ပါသည္။

ကိုယ္တိုင္ ေသာက္လို႔လည္းရသလိုသူမ်ားကိုလည္းလႉ ႏိုင္ပါသည္။ေကာ္ဖီကိုစြန႔္တဲ့အခါမွာအိမ္မွာအၿမဲရွိသူေတြက၁၂နာ ရီမတိုင္ခင္စြန္ေပးပါ႐ုံးသမားေတြကညေနျပန္လာမွစြန႔္လည္းရပါသည္။ေငြ(၅၀၀)က် ပ္ကိုေနာက္အႀကိမ္ေတြဖြင့္တဲ့အခါမွာျပန္သုံးလို႔ရသလို(၅၀၀)တန္အသစ္ကိုပဲ

အသုံးျပဳခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္အသုံးျပဳၿပီးသားေငြ(၅၀၀က်ပ္တန္ကိုမိမိတို႔ရဲ႕ပိုက္ဆံအိတ္/အလုပ္စားပြဲေကာင္တာအံဆြဲေတြထဲထည့္ထားႏိုင္ပါသည္။သေျပကေတာ့မညႇိဳးရင္မလဲပါနဲ႔ညႇိဳးရင္ေတာလဲေပးပါေဝပုလႅာရာမဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး၏လမ္းၫႊန္မႈ အားခံယူ၍ေရးပါသည္။)ေခတၱရာဆရာေက်ာ္ခရက္တစ္ပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here