မန္မာတို႔ရဲ့ထံုတမ္းအစဉ္အလာမွာတစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးလက္ထပ္ထိမ္းျမားေတာ့မယ္ဆိုရင္ေဗဒင္ေတြေမးၿပီးျပကၡဒိန္ေတြၾကၫ့္

ကာေန႔ေကာင္းရက္သာေတြေရြးခ်ယ္ၿပီးမွထိမ္းျမားလက္ထပ္ေလ့ရိွပါတယ္ဒီလိုထံုးတမ္းစဉ္လာကေရွးအရင္အခ်ိန္တည္းကလူႀကီးမိဘေတြျပဳလုပ္လာၾကတဲ့အစဉ္အလာတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္ဒီဘက္ေခတ္မွာေတာ့အယူအဆေတြသိပ္မရိွေ

တာ့ဘူးဆိုေပမယ့္ေဈးသံုးလည္းမလြယ္နဲ႔ေရွးထံုးလည္းမပယ္နဲ႔ဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားအတိုင္းလက္ထပ္ေတာ့မယ့္ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားအတြက္ေရွးအရင္တည္းကတြက္ခ်က္ထားတဲ့အိမ္ေထာင္ဖက္ရန္ဖက္မ်ားနဲ႔အတူမဂၤလာျပဳသင့္တဲ့ရက္ျမတ္ေတြကိုေဝ

မ်ွေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္အိမ္ေထာင္ဖက္ဦးသာစိန္ပန္းဒန္းလွကိုရွာဦးသာတနဂၤေနြႏွင့္ေသာၾကာအိမ္ေထာင္ဖက္စိန္ပန္းအဂၤါႏွင့္ၾကာသပေတးအိမ္ေထာင္ဖက္ဒန္းလွစေနႏွင့္ဗုဒၶဟူးအိမ္ေထာင္ဖက္ကိုရွာတနလၤာႏွင့္ရာဟုအိမ္ေထာင္ဖက္အိမ္ေ

ထာင္ျပဳရန္မသင့္တဲ့ရန္ဖက္ဓမၼာေသာကအင္းဝရာဇာဓမၼာစေနနဲ႔ျကာသပေတးအိမ္ေထာင္ဖက္ရန္မသင့္ေသာကေသာၾကာႏွင့္တနလၤာအိမ္ေထာင္ဖက္ရန္မသင့္အင္း၀တနဂၤေနြႏွင့္ဗုဒၶဟူးအိမ္ေထာင္ဖက္ရန္မသင့္ရာဇာရာဟုႏွင့္အဂၤါအိမ္ေထာ

င္ဖက္ရန္မသင့္မိတ္ဖက္ေအာင္ပကုလားေဆြသားေနာင္ရင္းေအာင္ပတနဂၤေႏြႏွင့္ျကာသပေတးမိတ္ဖက္သင့္သည္ကုလားတနလၤာႏွင့္ဗုဒၶဟူးမိတ္ဖက္သင့္သည္ေဆြသားအဂၤါႏွင့္ေသာၾကာမိတ္ၿဂိဳလ္သင့္သည္ေနာင္ရင္းစေနႏွင့္ရာဟုမိတ္ၿဂိဳလ္သင့္သည္ကမ႓ာ့ရန္ဦးညိုေခမာသုတေဝရီဦးညိုတနဂၤေနြႏွင့္အဂၤါေခမာတနလၤာႏွင့္ျကာသပေတးသုတေသာၾကာႏွင့္စေနေဝရီ

ဗုဒၶဟူးႏွင့္ရာဟုေန့နံခုႏွစ္နံကိုအုပ္စိုးသၫ့္သတၲုရတနာမ်ားတနဂၤေႏြေၾကးနီတနလၤာပတၱ်မားအဂၤါေရႊဗုဒၶဟူုးေက်ာက္သံပတၲျမားျကာသပေတးေငြေသာၾကာပုလဲေစနသံရက္ရာဇာေရြးနည္းတန္ခူးသာလွတန္ခူးလမွာေသာၾကာဗုဒၶဟူးထြန္းပကဆုန္ကဆုန္လမွာစေနၾကာသပေတးနယုန္ၫြန္႔စနယုႏႅမြာအဂၤါေအာင္လွဝါဆိုဝါဆိုလတြင္တနဂၤေနြဗုဒၶဟူးသာလိုဝါေခါင္ဝါေခါ

င္လတြင္ဗုဒၶဟူးေသာၾကာျမေတာင္ေတာ္သလင္းေတာ္သလင္းလတြင္ၾကာသပေတးစေနသီတင္းကြၽတ္ဆီသီတင္းကြၽတ္လတြင္အဂၤါေသာရီတန္ေဆာင္မုန္းတန္ေဆာင္မုန္းလတြင္ေသာၾကာရာဟုခ်မ္းတုန္နတ္ေတာ္နတ္ေတာ္လတြင္တနလၤာစေနမိေနာ္ျပာသိုျပာသိုလတြင္ၾကာသပေတးစေနမိညိုတပို႔တြဲတပို႔တြဲလတြင္အဂၤါျကာသပေတးထဲဝင္တေပါင္းတေပါင္းလတြင္

စေနဗုဒၶဟူးေဆာင္တိုင္းေအာင္မၫ့္ရက္ေကာင္းရာဇာျဖစ္ေပသည္ျပႆဒါးရက္ေရြးနည္းတန္ခူးဝါေခါင္တိမ္ေတာင္ထြန္းေပၚလနတ္ေတာ္ေမလ်ာေႁမြနဲ႔ႂကြက္စေနၾကာသပေတးကဆုန္ေတာ္သလင္းျပာသိုတြင္းစြယ္ရင္းျဖဴစင္ပူးႏွင့္ဆင္ေသာၾကာဗု

ဒၶဟူးနယုန္ဝါကြၽတ္ႏွင္းစြတ္စိုရႊဲတပို႔တြဲပ်ံဝဲေတာင္ဟုန္က်ားဂဠုန္တနလၤာတနဂၤေႏြဝါဆိုတန္ေဆာင္မုန္းပူတုန္ခ်မ္းေျပာင္းလတေပါင္းမေကာင္းတဲ့ေန့ဟိုင္းျခေသၤ့ဟိုင္းရာဟုျခေသၤ့အဂၤါမေကာင္းေန့မ်ားျပႆဒါးမုခ်ေရွာင္ကာသြားရမည္ျဖစ္ပါတယ္ျဂိဳ

လ္ေနၿဂိဳလ္သက္မ်ားတနဂၤေနြၿဂိဳလ္သက္၆ႏွစ္တနလၤာၿဂိဳလ္သက္၁၅ႏွစ္အဂၤါၿဂိဳလ္သက္၈ႏွစ္ဗုဒၶဟူးၿဂိဳလ္သက္၁၇ႏွစ္ျကာသပေတးၿဂိဳလ္သက္၁၉ႏွစ္ေသာၾကာၿဂိဳလ္သက္၂၁ႏွစ္စေနၿဂိဳလ္သက္၁၀ႏွစ္ရာဟုၿဂိဳလ္၁၂ႏွစ္အဲဒီ့ၿဂိဳလ္ေတြအားလံုးေပါင္းလိုက္ရင္၁၀၈ရတယ္၁၀၈နဝင္းလို႔ေခၚၾကေလသည္။ခရစ္တစ္

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here