ေသသလားရွင္သလားပဲမသိေပ်ာက္ဆံုးေနေသာသားအတြက္ေနာက္ဆံုးေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႔ကေလးကေနဖားကန္႔အထိေရာက္လာခဲ့ျပီး ေျမစာပံုၿပိဳက်တဲ့နားမွာသားကိုေတြလိုေဇာနဲ႔ေမ်ာ္ေနမိတဲ့အေဖက်‌ေနာ္ကေလးၿမိဳ့နယ္ကတက္လါတါ

ပါေဝွခါမွာေျမၿပိဳတယ္ၾကားကတည္းကသားကိုဖုန္းဆက္တယ္မရ‌ေတာ့ဘူးဒါနဲ႔စိတ္ပူၿပီးခ်က္ခ်င္းထလိုက္လာခဲ့တာဒီေရာက္ေတါ့မွသိရတာဗ်ာက်ေနာ့သား‌ေလးေရာအတူသြားတဲ့သူ႔သူငယ္ခ်င္း၃ဦးေရာေျမၿပိဳတဲ့အထဲပါသြားၾကၿပီးတဲ့က်ေနာ္တ

ကယ္ယူၾကဳံးမရဘူးခုထိျပန္ရတဲ့အေလာင္းေတြထဲမွာလည္းက်ေနာ္သားေလးပါမလာ‌ဘူးဒါေပမယ့္အခုက်ေနာ္ကမျဖစ္မေနအိမ္ျပန္မွရေတာ့မွာမို့ပါသားေလးရဲ့လိပ္ျပာပဲရြာကိုျပန္ေခၚသြားပါေတါ့မယ္ဗ်ာ။

ေသသလားရွင္သလားပဲမသိေပ်ာက္ဆံုးေနေသာသားအတြက္ေနာက္ဆံုးေမ်ာ္လင့္ခ်က္ေလးနဲ႔ကေလးကေနဖားကန္႔အထိေရာက္လာခဲ့ျပီး ေျမစာပံုၿပိဳက်တဲ့နားမွာသားကိုေတြလိုေဇာနဲ႔ေမ်ာ္ေနမိတဲ့အေဖက်‌ေနာ္ကေလးၿမိဳ့နယ္ကတက္လါတါ

ပါေဝွခါမွာေျမၿပိဳတယ္ၾကားကတည္းကသားကိုဖုန္းဆက္တယ္မရ‌ေတာ့ဘူးဒါနဲ႔စိတ္ပူၿပီးခ်က္ခ်င္းထလိုက္လာခဲ့တာဒီေရာက္ေတါ့မွသိရတာဗ်ာက်ေနာ့သား‌ေလးေရာအတူသြားတဲ့သူ႔သူငယ္ခ်င္း၃ဦးေရာေျမၿပိဳတဲ့အထဲပါသြားၾကၿပီးတဲ့က်ေနာ္တ

ကယ္ယူၾကဳံးမရဘူးခုထိျပန္ရတဲ့အေလာင္းေတြထဲမွာလည္းက်ေနာ္သားေလးပါမလာ‌ဘူးဒါေပမယ့္အခုက်ေနာ္ကမျဖစ္မေနအိမ္ျပန္မွရေတာ့မွာမို့ပါသားေလးရဲ့လိပ္ျပာပဲရြာကိုျပန္ေခၚသြားပါေတါ့မယ္ဗ်ာ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here