ေသာၾကာသားသမီးမ်ားဘုမိၼက်တဲ့ႏွစ္မွာဘယ္လို႔ကံအညံ့အဆိုးမ်ားႏွင့္ၾကဳံရတတ္တယ္ဆိုတာသိထားေစရန္မိမိတို႔အသက္ကိုတည္း၈နဲ႔စားပါအႂကြင္းကိုယူ၄ျကြင္း၇ျကြင္းရင္ဘုမိၼက်ေနပါတယ္စိတ္ပန္းလူပမ္း၍ရႈပ္ေထြးေနရတတ္ၿပီးကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဆင္းရဲ႕ရတတ္သည့္အျပင္အတိုက္ခံရန္မ်ားျဖစ္ေစတတ္ၿပီးအလုပ္ကိုင္ေတြအဆင္မေျပျဖစ္ရတတ္ပါတယ္လူရႈပ္လူလိ

မ့္မ်ားႏွင့္အေပါင္းသင္းျဖစ္ေငြေၾကးအလိမ့္ခံရျခင္းစီးပြားေရးမ်ားက်ဆင္းလာရတတ္ၿပီးအလုပ္ရပ္တန္းျခင္းအဆင္မေျပမႈၾကဳံးရတတ္ၿပီးအပူေသာကမီးမ်ားေတြရတတ္ၿပီးအလုပ္အကိုင္အေျပာင္းေ႐ြ႕မ်ားၾကဳံရတတ္ၿပီးေျပာင္းေ႐ြ႕လုပ္ကိုင္မိပါပို၍ဆိုးၿပီးဒုကၡဆင္းရဲ႕ရတတ္ပါသည္အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာလဲရႈပ္ေထြးေနရၿပီးရန္မ်ားရတတ္ၿပီးအိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ

အရႈပ္ေထြးမ်ားျဖစ္ကာစီးပြားေရးက်တတ္ၿပီးမိတ္ေဆြးအေပါင္းေသြးသားေတာ္စပ္သူမ်ားႏွင့္ပဠိပကၡရန္မ်ားရၿပီးအကူညီေပးသူမဲ၍တစ္ေယာက္ထဲရုန္းကန္လႈပ္ရွာေနတတ္ပါတယ္အိမ္ေထာင္ေရးေတြၿပိဳကြဲရတတ္ၿပီးေဝးကြာေနရတတ္ပါတယ္အခ်စ္ေရးေတြမွာခ်စ္သူရဲသစၥာေဖာက္တာခံရတတ္သလို႔အခ်စ္ေရးေတြမွေသာကမ်ားေနရတတ္တယ္ရႈပ္ေထြးေနရတတ္ပါ

တယ္အဆင္မေျပမႈေတြၾကဳံရတတ္တယ္မဟာဘုတ္ဝျကြင္းေသာၾကာသားသမီးမ်ားအထူးသတိထားသင္ပါတယ္မရဏႏွစ္နဲ႔ပါတိုက္ဆိုင္ေန၍က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာေနရတတ္ၿပီးလုပ္ငန္းစီးပြားေရးမ်ားဆုံးရႈံးရတတ္ပါတယ္၇ျကြင္းရင္အလုပ္ကိုင္ေတြမွာေရွ႕တိုးရခက္ေနာက္ဆုတ္ရခတ္ျဖစ္ကာထင္သေလာက္အဆင္မေျပျဖစ္တတ္ၿပီးအလိုေလာဘစိတ္ေတြႀကီး၍လူလိမ့္

လူညာမ်ားႏွင့္ျကဳံရတတ္ပါတယ္ေျမကိစၥအေမြးကိစၥမ်ားစကားမ်ားရန္ျဖစ္ရတတ္ၿပီးမိဘအုပ္ထိန္းသူေသြးသာေတာ္စပ္သူမ်ားႏွင့္ရန္မ်ားရျခင္းမ်ားျကဳံရတတ္ပါတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်႕ဲျခင္းျပဳလုပ္မိအလိုေလာဘစိတ္ႀကီးေသာေၾကာင့္ဒုကၡဖုံးဖုံးေတြရတတ္ၿပီးအတိုက္ခံရန္ေပၚတတ္ၿပီးေငြေၾကးေတြအလိမ့္ခံရတတ္ၿပီးကိုယ့္စိတ္ႏွစ္ပါးစလုံးဆင္းရဲရသည့္အျပင္မိဘအုပ္

ထိန္းသူအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားရဲ႕အစြန္႔ပစ္ခံအပါယ္ခံဘဝသုိ႔က်ေရာက္စီးပြားပ်က္သြားတတ္ပါတယ္အေလာင္းကစားအေပ်ာ္အပါးအေသာက္စားမ်ားလုပ္မိပါကဘဝပ်က္သည့္အထိျဖစ္တတ္ပါတယ္က်န္းမာေရးညံတတ္ပါတယ္တစ္ေရွာင္းေရွာင္းျဖစ္၍ေဆးရုံေဆးခန္းေရာက္တတ္ပါတယ္ဘုမိၼေရာဂါေဝဒနာမ်ားခံစားရတတ္ၿပီးေဆးကုသမႈခံယူေသာလဲအနာတစ္ခ်ားေ

ဆးတစ္ခ်ားျဖစ္ကာအလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေနရတတ္ပါသည္ယၾတာ၄ျကြင္းရင္မိဘအႀကီးအကဲ့ဆရာသမားမ်ားကိုေဆးလွဴေပးပါအစားအစားလွဴဒါန္းေပးပါ၇ျကြင္းရင္မုန္႔လုံးေရေပၚလွဴေပးပါအသက္ႀကီး႐ြယ္အိုးမ်ားကိုေငြေၾကးလွဴဒါန္းေပးကေ

လးသူငယ္မ်ားကိုပညာေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍တတ္ႏုိင္သေလာက္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေပးပါဘုရားတရားၿမဲပါယၾတာမ်ားေခ်းေပးပါနဝင္းပညာႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမေစာသီရိစံတပည့္ဆရာမင္းယံပိုင္ဖုန္း၀၉၄၂၀၈၁၁၃၁၁ခရစ္တစ္ပါ

ေသာၾကာသားသမီးမ်ားဘုမိၼက်တဲ့ႏွစ္မွာဘယ္လို႔ကံအညံ့အဆိုးမ်ားႏွင့္ၾကဳံရတတ္တယ္ဆိုတာသိထားေစရန္မိမိတို႔အသက္ကိုတည္း၈နဲ႔စားပါအႂကြင္းကိုယူ၄ျကြင္း၇ျကြင္းရင္ဘုမိၼက်ေနပါတယ္စိတ္ပန္းလူပမ္း၍ရႈပ္ေထြးေနရတတ္ၿပီးကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးဆင္းရဲ႕ရတတ္သည့္အျပင္အတိုက္ခံရန္မ်ားျဖစ္ေစတတ္ၿပီးအလုပ္ကိုင္ေတြအဆင္မေျပျဖစ္ရတတ္ပါတယ္လူရႈပ္လူလိ

မ့္မ်ားႏွင့္အေပါင္းသင္းျဖစ္ေငြေၾကးအလိမ့္ခံရျခင္းစီးပြားေရးမ်ားက်ဆင္းလာရတတ္ၿပီးအလုပ္ရပ္တန္းျခင္းအဆင္မေျပမႈၾကဳံးရတတ္ၿပီးအပူေသာကမီးမ်ားေတြရတတ္ၿပီးအလုပ္အကိုင္အေျပာင္းေ႐ြ႕မ်ားၾကဳံရတတ္ၿပီးေျပာင္းေ႐ြ႕လုပ္ကိုင္မိပါပို၍ဆိုးၿပီးဒုကၡဆင္းရဲ႕ရတတ္ပါသည္အိမ္ေထာင္ေရးေတြမွာလဲရႈပ္ေထြးေနရၿပီးရန္မ်ားရတတ္ၿပီးအိမ္ေထာင္ေရးျပႆနာ

အရႈပ္ေထြးမ်ားျဖစ္ကာစီးပြားေရးက်တတ္ၿပီးမိတ္ေဆြးအေပါင္းေသြးသားေတာ္စပ္သူမ်ားႏွင့္ပဠိပကၡရန္မ်ားရၿပီးအကူညီေပးသူမဲ၍တစ္ေယာက္ထဲရုန္းကန္လႈပ္ရွာေနတတ္ပါတယ္အိမ္ေထာင္ေရးေတြၿပိဳကြဲရတတ္ၿပီးေဝးကြာေနရတတ္ပါတယ္အခ်စ္ေရးေတြမွာခ်စ္သူရဲသစၥာေဖာက္တာခံရတတ္သလို႔အခ်စ္ေရးေတြမွေသာကမ်ားေနရတတ္တယ္ရႈပ္ေထြးေနရတတ္ပါ

တယ္အဆင္မေျပမႈေတြၾကဳံရတတ္တယ္မဟာဘုတ္ဝျကြင္းေသာၾကာသားသမီးမ်ားအထူးသတိထားသင္ပါတယ္မရဏႏွစ္နဲ႔ပါတိုက္ဆိုင္ေန၍က်န္းမာေရးခ်ဴခ်ာေနရတတ္ၿပီးလုပ္ငန္းစီးပြားေရးမ်ားဆုံးရႈံးရတတ္ပါတယ္၇ျကြင္းရင္အလုပ္ကိုင္ေတြမွာေရွ႕တိုးရခက္ေနာက္ဆုတ္ရခတ္ျဖစ္ကာထင္သေလာက္အဆင္မေျပျဖစ္တတ္ၿပီးအလိုေလာဘစိတ္ေတြႀကီး၍လူလိမ့္

လူညာမ်ားႏွင့္ျကဳံရတတ္ပါတယ္ေျမကိစၥအေမြးကိစၥမ်ားစကားမ်ားရန္ျဖစ္ရတတ္ၿပီးမိဘအုပ္ထိန္းသူေသြးသာေတာ္စပ္သူမ်ားႏွင့္ရန္မ်ားရျခင္းမ်ားျကဳံရတတ္ပါတယ္လုပ္ငန္းမ်ားတိုးခ်႕ဲျခင္းျပဳလုပ္မိအလိုေလာဘစိတ္ႀကီးေသာေၾကာင့္ဒုကၡဖုံးဖုံးေတြရတတ္ၿပီးအတိုက္ခံရန္ေပၚတတ္ၿပီးေငြေၾကးေတြအလိမ့္ခံရတတ္ၿပီးကိုယ့္စိတ္ႏွစ္ပါးစလုံးဆင္းရဲရသည့္အျပင္မိဘအုပ္

ထိန္းသူအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားရဲ႕အစြန္႔ပစ္ခံအပါယ္ခံဘဝသုိ႔က်ေရာက္စီးပြားပ်က္သြားတတ္ပါတယ္အေလာင္းကစားအေပ်ာ္အပါးအေသာက္စားမ်ားလုပ္မိပါကဘဝပ်က္သည့္အထိျဖစ္တတ္ပါတယ္က်န္းမာေရးညံတတ္ပါတယ္တစ္ေရွာင္းေရွာင္းျဖစ္၍ေဆးရုံေဆးခန္းေရာက္တတ္ပါတယ္ဘုမိၼေရာဂါေဝဒနာမ်ားခံစားရတတ္ၿပီးေဆးကုသမႈခံယူေသာလဲအနာတစ္ခ်ားေ

ဆးတစ္ခ်ားျဖစ္ကာအလြဲလြဲအေခ်ာ္ေခ်ာ္ျဖစ္ေနရတတ္ပါသည္ယၾတာ၄ျကြင္းရင္မိဘအႀကီးအကဲ့ဆရာသမားမ်ားကိုေဆးလွဴေပးပါအစားအစားလွဴဒါန္းေပးပါ၇ျကြင္းရင္မုန္႔လုံးေရေပၚလွဴေပးပါအသက္ႀကီး႐ြယ္အိုးမ်ားကိုေငြေၾကးလွဴဒါန္းေပးကေ

လးသူငယ္မ်ားကိုပညာေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍တတ္ႏုိင္သေလာက္ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္းေပးပါဘုရားတရားၿမဲပါယၾတာမ်ားေခ်းေပးပါနဝင္းပညာႏွင့္ေဗဒင္ဆရာမေစာသီရိစံတပည့္ဆရာမင္းယံပိုင္ဖုန္း၀၉၄၂၀၈၁၁၃၁၁ခရစ္တစ္ပါ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here