ေအာက္တိုဘာ၂၁ရက္ေန႔မွ၃၁ရက္ေန႔ထိ(၇)ရက္သားသမီးတစ္ပတ္စာ‘အထူး’ေဟာစာတမ္းတနဂၤေနြ SUN ယခုကာလအတြင္းအေကာင္းအဆိုး၊ေရာေထြးေနေသာကာလျဖစ္သည္။အဆင္ေျပမည္ဟုတစ္ထစ္ခ်တြက္ဆထားသၫ့္အရာအားလံုးလြဲေခ်ာ္ေနမည္။

သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္အသြင္သ႑ာန္အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းလဲလာေပလိမ့္မည္။ပံုမွန္ေငြဝင္ေကာင္းေနရာမွရုတ္တရက္ေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ေငြဝင္နည္းမည္။သို႔ေသာ္၊ပံုမွန္ထားအလုပ္ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ေနသားက်မႈႏွင့္အလုပ္ရွင္မ်ားေငြရွင္မ်ား၏ ယံုၾကည္အားကိုးမႈကိုခံရမည္။ယာဉ္၊ကားႏွင့္အႏုပညာရပ္မ်ား၊ပန္းခ်ီ၊စာေရး၊

လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္လ်ွင္အလြန္လွပႏွစ္သက္ဖြယ္ပံုမ်ားအဖိုးတန္ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျဖစ္မည္။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္လင္ႏွင့္မယားလ်ွာႏွင့္သြားဆိုသလိုစကားမ်ား၊ရန္ျဖစ္၊အိမ္ကဆင္းသြားသည္အထိႀကီးက်ယ္သြားတတ္ပါသည္။သည္းခံပါပညာေရးတြင္အမိအဘအႀကီးအကဲမ်ားရဲ့အေထာက္အပံ့အျပၫ့္အဝအကူအညီရေနမည္။

ေပ်ာ္ရႊင္ေသာပညာသင္ၾကားခ်ိန္ျဖစ္သည္။အခ်စ္ေရးတြင္ပညာရွာရင္းနဲ႔ ၾကင္ယာပါေတြ့ရတတ္သည္။ခ်စ္သူရိွၿပီးသူမ်ားလူခ်င္းေတြ့ဆံုဖို႔ခက္ခဲေနတတ္ပါတယ္။က်န္းမာေရးတြင္ဝမ္းပ်က္၊ဝမ္းေလ်ွာႏွင့္အစားအေသာက္မွားမႈေၾကာင့္ေဝဒနာမ်ားခံစားေနရမည္။ေတာ၊ေတာင္မ်ားသို႔သြားမိလ်ွင္အျပန္တြင္ေရာဂါရတတ္သည္။

အက်ိဳးေပးဂဏန္း၃/၈/၄။အထူးေဟာက်န္းမာေရးရုတ္တရက္ညံ့သြားႏိုင္ပါတယ္။ယၾတာဒဏ္ေၾကလိမ္းေဆးတစ္ဘူးလူႀကီးမိဘတစ္ဦးကိုလႉလိုက္ပါ။တနလၤာ(MON)ယခုကာလအတြင္းဂုဏ္သိကၡာတိုးတတ္ျမင့္မားခ်ိန္ျဖစ္၍အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးသစ္မ်ားေဆးျခယ္၊ပံုေဖၚႏိုင္မည္။

သင္၏စီးပြားေရးတြင္ေငျြမဳပ္ေနရာမွရုတ္တရက္ေအာင္ျမင္မႈလမ္းမ်ားပြင့္လာမည္။ေငြထုတ္ေပးမၫ့္သူႏွင့္မင္းစိုးရာဇာတို႔၏ အားေပးကူညီမႈကိုရရိွမည္။သို႔ေသာ္စာခ်ဳပ္ႏွင့္ႏႈတ္ကတိမ်ားကိုယ့္ဘက္ကစတင္ျပဳလုပ္လ်ွင္အမွားႀကံဳတတ္သည္။အလြန္အာမခံျခင္းကိုေရွာင္ပါ။အစစေကာင္းမြန္လာေသာအခ်ိန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေငြကုန္က်မႈမ်ားေနဦးမည္။

အခ်စ္ေရးတြင္ခ်စ္သူသညအေဝးတစ္ေနရာသို႔အလုပ္ကိစၥျဖင့္ထြက္ခြာသြားေပလိမ့္မည္။အခ်စ္မရိွေသးသူမ်ားအတြက္အခ်စ္သည္ျမင္သာျမင္၍မၾကင္နာႏိုင္ေသာအေျခအေနတြင္ရိွေနမည္။က်န္းမာေရးတြင္စိတ္ေလလြင့္၍အိပ္မေပ်ာ္ျဖစ္ေနမည္။ေျခေထာက္မွာအနာ၊အဖု၊အပိန႔္မ်ားထြက္ျဖစ္မည္။

ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားပ်က္က်ရန္အလြန္နီးသျဖင့္သတိျပဳသင့္ပါသည္။အိမ္ေထာင္ေရးမွာဤကာလအတြင္းေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေသာရက္မ်ားကိုျဖတ္သန္းရလိမ့္မည္။ပညာေရးတြင္နယ္ေဝးပညာသင္သြားလိုသူမ်ား၊ေက်ာင္းေျပာင္းလိုသူမ်ားအလြယ္တကူေျပာင္းေရႊ့ျဖစ္မည္။စတင္သင္ၾကားရာတြင္ခက္ခဲမႈ၊နားမလည္မႈမ်ားႀကံဳေတြ့ရမည္။

အထူးသျဖင့္ဘာသာစကား၌အခက္ႀကံဳရတတ္သည္။အက်ိဳးေပးဂဏန္း၅/၄/၉။အထူးေဟာကံျမင့္မားတိုးတတ္ေနမည္။ယၾတာလက္ဖက္ထမင္းဘုရားကပ္လႉလိုက္ပါ။အဂၤါ(TUE)ယခုကာလအတြင္းထူးျခားသၫ့္အကူအညီအေထာက္အပံ့ေကာင္းမ်ားရရိွမႈမ်ားေၾကာင့္ရာထူးတိုးတတ္ျခင္း၊လုပ္ငန္းတြင္အက်ိဳးရိွႀကီးပြားမႈမ်ားေတြ့ႀကံဳရင္ဆိုင္ရတတ္ပါတယ္။

သင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုအႀကိတ္အနယ္ယွဉ္ၿပိဳင္လုပ္ကိုင္ေနရမည္။အခ်ိန္တိုင္းစကားမ်ားစြာေျပာဆိုေနရ၍ျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေနရမည္။ေငြဝင္ေကာင္းခ်ိန္၊ကံေကာင္းေနခ်ိန္ျဖစ္ပါသည္။ၿပိဳင္ဘက္မ်ားထံမွေငြမ်ားသို႔မဟုတ္အေႂကြးေဟာင္းမ်ားျပန္ရမည္။သို႔ေသာ္ကိုယ္တိုင္အလိမ္အညာခံရ၍ေငြကုန္တတ္သည္။

အိမ္ေထာင္ေရးတြင္အတူသြား၊အတူးစားရင္းရယ္စရာေလးမ်ားေျပာဆိုကာသာယာေသာအိမ္ေထာင္မႈခ်မ္းသာကိုရရိွမည္။ပညာေရးတြင္ပညာေရးထက္အေပ်ာ္အပါးႏွင့္ကစား၊အစားဘက္သာမ်ားေနမည္။သင္တန္းတတ္ရန္ေငြသြင္းၿပီးမွၿပီးဆံုးေအာင္မတတ္ေရာက္ႏိုင္မႈႏွင့္ဟိုေရာင္ေရာင္သည္ေရာင္ေရာင္ျဖစ္ေနမည္။

အားကစားတြင္အႏိုင္ရတတ္သည္။အခ်စ္ေရးတြင္အခ်စ္မဲ့ေသာကာလျဖစ္ေသာ္လည္းအိမ္ေထာင္ျပဳလိုေသာဆႏၵေတြမ်ာ းေနမည္။အခ်စ္မပါပဲသူတစ္ပါးေအာင္သြယ္ေပးမႈေၾကာင့္အိမ္ေထာင္ျပဳရန္အလြန္နီးစပ္ေနမည္။ခရီးသြားရင္းအခ်စ္ေတြ့ ရမည္။က်န္းမာေရးတြင္ဆီးနည္းပါးျခင္း၊ေက်ာက္ကပ္အားနည္းျခင္းမ်ားႀကံဳေတြ့ရမည္။

ေညာင္းညာကိုက္ခဲ ေနမည္။ေသြးသြင္းမွားတတ္သည္။အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၅/၆/၃။အထူးေဟာစုတ္လာဘ္ဝင္ကိန္းရိွပါတယ္။ယၾတာပန္းသီးေလးေတြစိပ္ၿပီးဘုရားကပ္လႉေပးပါ။ဗုဒၶဟူး/ရာဟု(WED)ယခုကာလအတြင္းျဖစ္ခ်င္ေသာဆႏၵႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားလံုးအခက္အခဲၾကားမွအဆင္ေျပေအာင္ျမင္မႈမ်ားႀကံဳရပါလိမ့္မည္။

မထင္မွတ္၊မေမ်ွာ္လင့္ထားသၫ့္ဝင္ေငြေကာင္းမ်ားရရိွလာပါလိမ့္မည္။ရုတ္တရက္ခရီးသြားရကိန္းျမင္သည္။သင္၏စီးပြားေရးမ်ားစတင္လုပ္ကိုင္သင့္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။အလုပ္ရွာသူမ်ားအလုပ္ရမည္။ဘဏ္လုပ္ငန္း၊စာရင္းကိုင္ႏွင့္အရည္နဲ႔ပတ္သက္ေသာစီးပြားေရးတို႔တြင္ကိုယ္ႏွင့္ဆိုင္ရာတစ္ခုခုမွေကာင္းက်ိဳးျပဳလာလိမ့္မည္။

စာခ်ဳပ္ႏွင့္ႏႈတ္ကတိမ်ားလြဲေခ်ာ္ႏိုင္ပါသည္။သတိထား၍လက္မွတ္ေရးထိုးသင့္သည္။ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာမ်ားအခက္အခဲႀကံဳေတြ့ႏိုင္သည္။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ေအးစက္စက္ႏွင့္အလုပ္ႏွင့္တာဝန္ကိုဦးစားေပးေနရသျဖင့္တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္လြမ္းေရးထက္ဝမ္းေရးကိုျဖၫ့္စြက္ေနရမည္။

ပညာေရးတြင္လက္ရိွပညာေရးမွအျခားပညာရပ္တစ္ခုသို႔ကူးေျပာင္းရန္ႀကံရြယ္ျဖစ္မည္။သင္ယူလိုေသာပညာရပ္ကမ်ားေနေသာေၾကာင့္အေရြးရခက္ေနမည္။သင္တန္းမ်ားပ်က္ကြက္ေနမည္။ေနာက္ပိုင္းအခ်ိန္ ကာလတစ္ခုသို႔ေရာက္မွပညာေရးစိတ္ဝင္စားေနမည္။အခ်စ္ေရးတြင္ခ်စ္ကံေခေသာအခ်ိန္ျဖစ္၍အစစ၊ အေျပာအဆိုသတိျပဳသင့္သည္။

ခ်စ္ေနသူမ်ားလမ္းခြဲစကားေျပာျဖစ္မည္။က်န္းမာေရးတြင္အခ်စ္ေဝဒနာေၾကာင့္အအိပ္ပ်က္၊အစားပ်က္ျဖစ္မည္။စိတ္ေလလြင့္မည္။အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၄/၀/၆။အထူးေဟာေရႊေပ်ာက္တာ၊အထားမွားၿပီးရွာမရတာေတျြဖစ္တတ္ပါတယ္။ယၾတာႏို႔ၾကက္ဥတစ္ခြက္ဘုရားရွင္အားကပ္လႉပါ။

ၾကာသပေတး(THU)ယခုကာလအတြင္းသင္၏စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းမ်ား အကူအညီေပးလာပါမည္။စပ္တူႏွင့္အက်ိဳးေဆာင္လုပ္ငန္းမွေငြဝင္မည္။စကားအျပာအဆိုမမွားမိေစရန္ အထူးသတိထားေျပာဆိုသင့္ပါသည္။ခရီးတိုလုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္မည္။

ညီငယ္၊ညီမငယ္မ်ားရဲ့လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈမ်ားၾကားသိရမည္။မိမိအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားလ်ွင္ႀကိဳးစားသေလာက္ေအာင္ျမင္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္အိမ္ေထာင္ဖက္မွာစီးပြားေရးႏွင့္သူ႔ပညာေရးအတြက္သာစူးစိုက္လုပ္ကိုင္ေနမည္။အိမ္တြင္းေရးတာဝန္မ်ားလစ္ဟင္းေနမည္။ပညာေရးတြင္ပညာသင္ယူရန္ စိတ္ရိွေသာ္လည္း

တျခားအလုပ္မ်ားေၾကာင့္ပညာေရးတစ္ပိုင္းတစ္စရပ္နားထားရမည္ဆရာေခၚၿပီးမွမသင္ယူျဖစ္သင္တန္းစံုစမ္းၿပီးမွမတတ္ေရာက္ျဖစ္၊လူမႈေရး၊အိမ္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကိုသာဦးစားေပးေနျဖစ္မည္။အခ်စ္ေရးတြင္ ခ်ိန္ထားၿပီးမွလြဲေခ်ာ္ေနတတ္သည္။ခ်စ္သူ၏အထင္လြဲမႈစိတ္ေကာက္မႈကိုခံရမည္။အခ်စ္သစ္ရွာလိုေသာ္လည္းရွာမရ၍

အခ်စ္ငတ္ေနေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္။က်န္းမာေရးတြင္အစားအေသာက္မွားယြင္းမည္။အစာမေၾကေရာဂါႏွင့္ဆီးေအာင့္ဆီးပူေဝဒနာမ်ားခံစားရမည္။အပူအေအးမ်ွတေအာင္ေနထိုင္စားေသာက္သင့္ပါတယ္။အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၇/၅။အထူးေဟာကံသင့္ပါတယ္။ယၾတာအုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲဘုရားကပ္လႉလိုက္ပါ။ေသာၾကာ (FRI)ယခုကာလအတြင္း

အဂၤါသားသမီးမ်ားႏွင့္ပူးတြဲေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျဖင့္ကံေကာင္းေစတတ္ပါတယ္။တပၫ့္လက္သားမ်ားကိုယ့္ထံကထြက္၍ကိုယ္ၿပိဳင္ဘက္ထံေရာက္သြားတတ္သည္။ဝန္ထမ္းမ်ားသင္တန္းသစ္မ်ားတတ္ရျခင္း၊အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုအတြင္းပါဝင္ေနျခင္းမ်ားႀကံဳမည္။သင္၏စီးပြားေရးတြင္ဆရာမိဘမ်ား၏အကူအညီေၾကာင့္စီးပြားေရးေကာင္းလာမည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္အက်ိဳးေဆာင္၊စာခ်ဳပ္၊စာတမ္းမ်ားစေသာအေထြေထြလုပ္ငန္းတို႔ေၾကာင့္ဟိုနည္းနည္း၊ဒီနည္းနည္းျဖင့္ေငြမ်ားပံုမွန္ဝင္ေနမည္။၀င္ေငြေကာင္းေနေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္။အိမ္ေထာင္ေရးတြင္ႏွစ္ကိုယ့္တစ္စိတ္ဆိုးတိုင္ပင္ေကာင္းတိုင္ပင္ျဖင့္အတြဲညီေသာဇနီးေမာင္ႏွံျဖစ္မည္။သားသမီးတို႔အတြက္ႏွစ္ေယာက္စလံုး

စိတ္ပူပန္ျဖစ္မည္။ပညာေရးတြင္ဟိုစပ္စပ္၊သည္စပ္စပ္ႏွင့္ဘယ္ေတာ့မွဆံုးခန္းတိုင္ေအာင္မေရာက္ပဲျဖစ္မည္။အခ်စ္ေရးတြင္အသက္ႀကီးသူ၏ခ်စ္ျမတ္ႏိုးမႈ၊စိုးမိုးလႊမ္းမိုးမႈကိုခံရမည္။အနီးအနားရိွငယ္ရြယ္သူမ်ားႏွင့္လည္းႀကိဳးခ်င္းထားၿပီးၿငိတြယ္သြားတတ္ၾကသည္။က်န္းမာေရးတြင္ေရခ်ိဳးမွားမည္။ညဘက္တြင္ေခါင္းေလ်ွာ္တာမ်ိဳး

အထူးေရွာင္ေစခ်င္ပါတယ္။မိန္းကေလးမ်ားေခြၽးငုတ္၊ေသြးငုတ္ျဖစ္တတ္ပါတယ္။အက်ိဳးေပးဂဏန္း ၁/၂/၉။အထူးေဟာလုပ္ငန္းတိုးတတ္ကိန္းရိွသည္။ယၾတာအေၾကာ္စံုဘုရားကပ္လႉေပးပါ။စေန(SAT)ယခုကာလအတြင္းဤကာလအတြင္းမေမ်ွာ္လင့္ဘဲေငြအစုအလိုက္အပံုလိုက္ဝင္ကိန္းရိွေနပါ၍ထီကံစမ္းျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါသည္။

သင္၏ကံဇာတာအထူးေကာင္းေနေသာ္လည္းအရာရာကိုေတာ့သတိျပဳပါ။သင္၏ကုသိုလ္ကံတရားေၾကာင့္ ေတြ့ႀကံဳရင္ဆိုင္ေနရေသာအခက္အခဲမ်ားကိုေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္မည္။ဝန္ထမ္းျဖစ္ပါကဒီထက္တဆင့္ျမင့္ေသာအလုပ္၊႒ာနႏွင့္ေနရာထိုင္ခင္းသစ္မ်ားေျပာင္းလဲေနထိုင္ရျခင္းမ်ားရိွမည္။သင္သည္ေခ်းငွားထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားျပန္လည္မရရိွမႈ

မ်ားေၾကာင့္စိတ္ညစ္ရျခင္းရိွမည္။ထို႔အျပင္အလိမ္ခံရတတ္ျခင္း၊အမႈျဖစ္တတ္ျခင္း၊အမႈပတ္တတ္ျခင္းေတြကိုလည္းသတိ ထားရန္လိုမည္။မၾကာခဏေငြေၾကးအရႈပ္အရွင္းျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာတတ္သည္။အိမ္ေထာင္ရွင္ျဖစ္ပါကအိမ္တြင္းေရးအဆင္ေျပမည္။ငယ္ရြယ္သူမ်ား၏အခ်စ္ေရးမွာၾကားစကားေၾကာင့္တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္

အထင္အျမင္လြဲမွားျခင္းမ်ားရိွေနမည္။ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ကံေကာင္းျခင္းမ်ားရိွေနမည္။ပညာအသစ္မ်ားသင္ယူခြင့္ရရိွမည္။က်န္းမာေရးမွာမၾကာခဏေဆးရံု၊ေဆးခန္းေရာက္ရတတ္ပါသည္။ညေနဘက္ေနေရာင္မရိွေတာ့သၫ့္အခ်ိန္တြင္ေရခ်ိဳးျခင္းႏွင့္

အေအးခံျခင္းမ်ိဳးကိုလံုးဝေရွာင္ၾကဉ္သင့္ပါသည္။အက်ိဳးေပးဂဏန္း၂/၃/၀။အထူးေဟာအလုပ္မ်ားေနရတတ္ပါတယ္။ယၾတာမီးႀကိဳး၊မီးေခ်ာင္း၊ဓာတ္ခဲအပ်က္ေတြေတြရိွရင္စြန႔္ပစ္ပါ။(၇)ရက္သားသမီးအေပါင္းေကာင္းေသာလိုအင္ဆႏၵေတျြပၫ့္ဝပါေစ။creditဆရာၿငိမ္းေအးလူ(ေဗဒင္သုေတသီ)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here