ေ႐ႊေဈးႏွင့္ေဒၚလာေဈးဆက္တိုက္တက္ေနဧရာဝတီဗဟိုဘဏ္၏အေမရိကန္ေဒၚလာကိုထိန္းခ်ဳပ္ကန႔္သတ္ေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ယေန႕ ေဈးကြက္ဖြင့္ခ်ိန္တြင္အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္းသည္၁ ေဒၚလာကို

က်ပ္၂၃၀၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ ေ႐ႊေဈးႏႈန္းသည္၁က်ပ္သားကိုက်ပ္၂၁သိန္း ေက်ာ္အထိ ေဈးႏႈန္းမ်ားဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္းဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ

ျပင္ပေငြလဲေကာင္တာတခ်ိဳ႕က ေကာင္တာသို႔လူကိုယ္တိုင္လာေရာက္မွသာယေန႕ ေဈးႏႈန္းေျပာၾကားနိုင္မည္ျဖစ္သလိုတခ်ိဳ႕ကသည္ယေန႕အတြက္ ေဈးႏႈန္းမဖြင့္နိုင္သည္အထိ ျဖစ္ေနလ်က္ရွိေၾကာင္းျပင္ပေငြလဲေကာင္တာလုပ္ငန္း၂ခုက

ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္ေဒၚလာကေတာ့လိုသေလာက္ေတာ့ဝယ္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။ ေဈးကြက္ထဲမွာ ေဈးႏႈန္းကအခုဆိုရင္၂၃၀၀ပတ္ခ်ာလည္ေလာက္ရွိတယ္ဟုရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေငြလဲေကာင္တာလုပ္ငန္းတခုမွတာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္းသည္ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းတြင္၁ ေဒၚလာကိုက်ပ္၂၀၀၀မွ၂၁၀၀ဝန္းက်င္သာရွိခဲ့ၿပီးယခုတြင္၁ ေဒၚလာကိုက်ပ္၂၃၀၀အထိ ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိသလိုေဈးႏႈန္းဆက္လက္ျမင့္တက္လာနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္ျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းသည္အေမရိကန္ေဒၚလာေဈးႏႈန္း

ျမင့္တက္လာမႈႏွင့္အတူ ေဈးႏႈန္းဆက္တိုက္ျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းတြင္ေ႐ႊ၁က်ပ္သားလွ်င္က်ပ္၂,၀၆၀,၀၀၀သိန္းႏွစ္ဆယ္၊ ေျခာက္ေသာင္းဝန္းက်င္သာရွိခဲ့သည္။ၿပီးခဲ့သည့္ရက္ပိုင္းတြင္စစ္ေကာင္စီ၏ဗဟိုဘဏ္ကနိုင္ငံျခားသုံးေငြအေမရိကန္ေဒၚလာစီးဆင္းမႈကို

ထပ္မံတင္းၾကပ္သည့္အေနျဖင့္ ျပည္ပမွ ေခ်းေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးဆပ္ ျခင္းကိုဆိုင္းငံ့ထားရန္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သလိုနိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ားကိုလည္း၁ ေဒၚလာကိုက်ပ္၁၈၅၀ ျဖင့္၁ရက္အတြင္းလဲလွယ္ခိုင္းသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မွကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားျခင္းကိုလည္း ျပန္လည္႐ုတ္သိမ္းခဲ့သည္