၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လတစ္လတာအတြက္ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္းေသာၾကာသားသမီးမ်ားဒီလအတြင္းသင္၏ကံဇာတာကေတာ့ကံၾကမၼာေကာင္းမ်ားအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္ကံၾကမၼာအခြင့္အေရးအခြင့္အလန္းေကာင္းမ်ားရရွိႀကဳံဆုံမည္အထူးအားျဖင့္

ဝင္ေငြေကာင္းသလိုေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားလည္းမ်ားတတ္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္၏ၿပီးခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလကႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာအခက္အခဲမ်ားျပႆနာမ်ားေျပလည္မည္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဒီအခ်ိန္မွာသင့္အတြက္တစ္ခုသတိထားရမည္မွာကိုယ့္အတြက္အက်ိဳးလုံး၀မရွိေသာအလုပ္မ်ားလည္းလုပ္ကိုင္ေနရတတ္သည္

တစ္ခုေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္မွာသင္၏စိတ္သည္အေပ်ာ္အ႐ႊင္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္သည္သင္ကိုယ္တိုင္သင္၏ကံဇာတာမ်ားေကာင္းမြန္ေနသည္ဟူမိမိကိုယ္မိမိယုံၾကည္မႈ႕ရေနမည္စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္းအလိုလို တက္ႂကြေနလိမ္မည္အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားဖန္တီးႏိုင္မည္အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားအဆက္အသြယ္အသစ္မ်ားရမည္

မိတ္ရင္းေဆြရင္းဆရာသမားရင္းမ်ားႏွင့္ာအဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသားသမီးရင္ေသြးရတနာထြန္းကားမႈ႕ရရွိမည္ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းဝင္ကိန္းရွိ၏ေ႐ႊထြက္ကိန္းရွိသည္ေ႐ႊေပါင္ရတတ္သည္ဆရာအတုဆရာေယာင္မ်ားႏွင့္ႀကဳံရတတ္သည္

အေမြႏွင့္ပါတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားမရွင္းမလင္းျဖစ္မည္မတင္မက်ျဖစ္မည္စကားအေျပာအဆိုမေအာင္မျမင္ျဖစ္မည္ဒီအခ်ိန္မေျပာသင့္ေပအိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ပါတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားအဆင္ေျပတိုးတက္မႈ႕ေအာင္ျမင္မႈ႕ရရွိမည္

မိမိ၏ဖခင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာအမ်ိဳးအေဆြမ်ားဘက္မွကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားရရွိတတ္သည္အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအိမ္ေထာင္ေရးတြင္တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္သံသယပြားရတတ္သည္

အျမင္မၾကည္မလင္ျဖစ္ရတတ္တယ္ငယ္႐ြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးေမတၱာေရးတြင္အေႏွာက္အယွက္အနည္းငယ္ႀကဳံရတတ္သည္အထူးအားျဖင့္ၾကားလူအႏွာက္အယွက္ဝင္တတ္သည္

သတိထားရမည္မွာမလြတ္လပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္မိတတ္သည္က်န္းမာေရးႏွင့့္ပါတ္သက္၍ဝမ္းဗိုက္မေကာင္းျဖစ္တတ္သည္ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာျဖစ္တတ္သည္

ထီထိုးျခင္းကိုဝါသနာပါသူျဖစ္ပါက(၁၃)၃၁ပါေသာဂဏန္းကိုရွာ၍ထိုးပါေလယၾတာအေနႏွင့္အိမ္ဘုရားတြင္အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲလႉဒါန္း၍လိုရာဆုေတာင္းပါ

အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးစီးပြားေရးကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ပညာေရးက်န္းမာေရးေငြေရးေၾကးေရးကေလးအမည္ေပးနဲ႕ဇာတာေဗဒင္အေဟာမ်ား၁၈၇၅ေဗဒင္မက္ဆင္ဂ်ာမွတစ္ဆင့္ေမးျမန္္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

၂၀၂၀ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လတစ္လတာအတြက္ကံၾကမၼာေဟာစာတမ္းေသာၾကာသားသမီးမ်ားဒီလအတြင္းသင္၏ကံဇာတာကေတာ့ကံၾကမၼာေကာင္းမ်ားအေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏိုင္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္သည္ကံၾကမၼာအခြင့္အေရးအခြင့္အလန္းေကာင္းမ်ားရရွိႀကဳံဆုံမည္အထူးအားျဖင့္

ဝင္ေငြေကာင္းသလိုေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားလည္းမ်ားတတ္ေသာအခ်ိန္ကာလျဖစ္၏ၿပီးခဲ့ေသာအခ်ိန္ကာလကႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရေသာအခက္အခဲမ်ားျပႆနာမ်ားေျပလည္မည္ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ဒီအခ်ိန္မွာသင့္အတြက္တစ္ခုသတိထားရမည္မွာကိုယ့္အတြက္အက်ိဳးလုံး၀မရွိေသာအလုပ္မ်ားလည္းလုပ္ကိုင္ေနရတတ္သည္

တစ္ခုေပ်ာ္စရာေကာင္းသည္မွာသင္၏စိတ္သည္အေပ်ာ္အ႐ႊင္ဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္သည္သင္ကိုယ္တိုင္သင္၏ကံဇာတာမ်ားေကာင္းမြန္ေနသည္ဟူမိမိကိုယ္မိမိယုံၾကည္မႈ႕ရေနမည္စိတ္ဓာတ္မ်ားလည္းအလိုလို တက္ႂကြေနလိမ္မည္အလုပ္အကိုင္အသစ္မ်ားဖန္တီးႏိုင္မည္အဆက္အသြယ္ေကာင္းမ်ားအဆက္အသြယ္အသစ္မ်ားရမည္

မိတ္ရင္းေဆြရင္းဆရာသမားရင္းမ်ားႏွင့္ာအဆင္မေျပျဖစ္တတ္သည္အိမ္ေထာင္သည္မ်ားသားသမီးရင္ေသြးရတနာထြန္းကားမႈ႕ရရွိမည္ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းဝင္ကိန္းရွိ၏ေ႐ႊထြက္ကိန္းရွိသည္ေ႐ႊေပါင္ရတတ္သည္ဆရာအတုဆရာေယာင္မ်ားႏွင့္ႀကဳံရတတ္သည္

အေမြႏွင့္ပါတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားမရွင္းမလင္းျဖစ္မည္မတင္မက်ျဖစ္မည္စကားအေျပာအဆိုမေအာင္မျမင္ျဖစ္မည္ဒီအခ်ိန္မေျပာသင့္ေပအိုးအိမ္ေနရာထိုင္ခင္းႏွင့္ပါတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားအဆင္ေျပတိုးတက္မႈ႕ေအာင္ျမင္မႈ႕ရရွိမည္

မိမိ၏ဖခင္ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနေသာအမ်ိဳးအေဆြမ်ားဘက္မွကူညီေထာက္ပံ့ေပးျခင္းမ်ားရရွိတတ္သည္အိမ္ေထာင္ရွိသူမ်ားအိမ္ေထာင္ေရးတြင္တစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္သံသယပြားရတတ္သည္

အျမင္မၾကည္မလင္ျဖစ္ရတတ္တယ္ငယ္႐ြယ္သူမ်ားအခ်စ္ေရးေမတၱာေရးတြင္အေႏွာက္အယွက္အနည္းငယ္ႀကဳံရတတ္သည္အထူးအားျဖင့္ၾကားလူအႏွာက္အယွက္ဝင္တတ္သည္

သတိထားရမည္မွာမလြတ္လပ္ေသာသူမ်ားႏွင့္ခ်စ္ႀကိဳးသြယ္မိတတ္သည္က်န္းမာေရးႏွင့့္ပါတ္သက္၍ဝမ္းဗိုက္မေကာင္းျဖစ္တတ္သည္ဝမ္းပ်က္ဝမ္းေလ်ာျဖစ္တတ္သည္

ထီထိုးျခင္းကိုဝါသနာပါသူျဖစ္ပါက(၁၃)၃၁ပါေသာဂဏန္းကိုရွာ၍ထိုးပါေလယၾတာအေနႏွင့္အိမ္ဘုရားတြင္အုန္းႏို႔ေခါက္ဆြဲလႉဒါန္း၍လိုရာဆုေတာင္းပါ

အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးစီးပြားေရးကိုယ္ပိုင္အလုပ္အကိုင္ပညာေရးက်န္းမာေရးေငြေရးေၾကးေရးကေလးအမည္ေပးနဲ႕ဇာတာေဗဒင္အေဟာမ်ား၁၈၇၅ေဗဒင္မက္ဆင္ဂ်ာမွတစ္ဆင့္ေမးျမန္္းႏိုင္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here