၂၀၂၀ခုႏွစ္ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားနွင့္တနလၤာေန႔သားသမီးမ်ားအတြက္ေငြေၾကးကိစၥေတြမွာလက္မလြန္ပါေစနဲ႔။မိတ္ေဆြမ်ားကိုသတိျပဳပါ။ေငြေၾကးဆုံးရႈံးတတ္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းမလုပ္ပါႏွင့္။ေျပာင္းလွ်င္မေကာင္းပါ။အထက္လူႀကီးမစကိန္းႀကဳံမယ္။ေ႐ႊဝင္မယ္။အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးမွာအထင္လြဲအျမင္လြဲျခင္းခံရတတ္တယ္။ေျခ၊ခါးနာတတ္တယ္။ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္မွာအနီေရာင္ျဖစ္ၿပီး

အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၇/၆ ျဖစ္ပါတယ္။ယၾတာအေနႏွင့္ ေရလႉပါ။သင္၏အခက္အခဲမ်ားအားလုံးတို႔သည္ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟုကြၽႏု္ပ္မွယုံၾကည္ပါသည္သင္၏အခက္အခဲမ်ားကို 1875 Baydin Messenger တြင္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

၂၀၂၀ခုႏွစ္ ၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ေန႔မွ ၁၆ ရက္ေန႔အထိတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအတြက္လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးရပ္တန႔္ေနမယ္။ေငြအဝင္အထြက္မမွ်တဘဲရွိေနတတ္တယ္။လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းမလုပ္ပါႏွင့္။စက္ပစၥည္းဝင္မယ္။

ေငြလူလိမ္ခ့ရတတ္တယ္။အခ်စ္ေရး/အိမ္ေထာင္ေရးမွာအေႏွာင့္အယွက္ရွိေနမယ္။က်န္းမာေရးဝမ္းဗိုက္ပိုင္းသတိျပဳပါ။ကံေကာင္းေစေသာအေရာင္မွာ အစိမ္းေရာင္ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေပးဂဏန္းမွာ ၃/၂ ျဖစ္ပါတယ္။

ယၾတာအေနႏွင့္ ဩဇာ၆ၫြန႔္လႉပါ။သင္၏အခက္အခဲမ်ားအားလုံးတို႔သည္ၿပီးစီးေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္ဟုကြၽႏု္ပ္မွယုံၾကည္ပါသည္သင္၏အခက္အခဲမ်ားကို1875Baydin Messenger တြင္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။အခ်စ္ေရးအိမ္ေထာင္ေရးစီးပြားေရး1875Baydinေဗဒင္ credit

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here