၂၇ ေခါက္သာ ရြတ္ဖတ္ပါ ဘဝတြင္ စိန္ေရႊေငြ၊ အိမ္တိုက္ၿခံကား မလိုခ်င္မွအဆံုး ေပါမ်ားခ်မ္းသာလာပါလိမ့္မယ္ မနက္အာရံုတက္တိုင္း၂၇ေခါက္တိတိရြတ္ဖတ္ေပးပါက မိမိဘဝတြင္စိန္၊ေရႊ၊ေငြ၊ေက်ာက္သံပတၲျမား၊အိမ္တိုက္ၿခံကားမလိုခ်င္မွအဆံုးေပါမ်ားခ်မ္းသာလာေစ၏။

ေတာေစာင့္နတ္၊ေတာင္ေစာင့္နတ္၊ရုကၡစိုး၊ဘုမၼစိုး၊အာကာသစိုး၊လူမိန္းမ၊လူေယာက္က်ား၊တိရစၧာန္မ်ား၊စုန္းကေဝ၊အစိမ္းသရဲ၊နာနာဘာဝမ်ား၊အတြင္း၃၇မင္း၊အျပင္၃၇မင္း၊ဘုတ္၊ဘီလူး၊နတ္စိုးနတ္ဝါးမ်ားပါခ်စ္ခင္လာ၏ ၊ေတာင္းတိုင္းတတိုင္းရ၏၊သတိျပဳရန္မွာ၂၇ေခါက္သာရြတ္ရန္ႏွင့္မနက္အာရံုတက္ခ်ိနိရြတ္ပါ၊ကာေမသုကံေရွာင္ပါ၊အျဖတ္အေတာက္မွန္မွန္ႏွင့္ခက္ေလးေလးဘဲရြတ္ပါ၊အံ့ၾသရေလာက္ေအာင္တန္ခိုးႀကီးတဲ့ဂါထာေတာ္ပါကြၽန္မကေတာ့ပုတီးစိတ္ပါတယ္။

မဏိေဇာတပတၲျမားရတနာဂါထာေတာ္၁။ ဒိဝါတပတိ အာဒိစၥော ရတၲိမာ ဘာတိ စႏၵိမာႆ ႏၷဒၶေါ ခတၲိေယာတပတိ ဈာယီ တပတိ ျဗဟၼေဏာ အထသဗၺာ မေဟာရတၲႎ ဗုဒၶေါ တပတိ ေတဇသာ ဧေတန သစၥဝဇၨေန ေသာတၴိေမေ ဟာတု ဇယ မဂၤလံ။၂။ ဖု႒ႆ ေလာကဓမၼေဟိ စိတၲံ ယႆ န ကမၸတိ အ ေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ။

၃။ တု႒ေဟိ တု႒ေဟိ မမတု႒ေဟိ ပိေယဟိ ပိေယဟိ မမပိေယဟိ သိႏၷေဟံ သိႏၷေဟံ မမသိႏၷေဟံ ရာဇစိတၲံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း အမစၥရာဇစိတၲံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း အမစၥစိတၲံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္းေ ဒဝစိတၲံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္းေ ဒဝီစိတၲံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း ပုရိသစိတၲံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း ဣတၴိစိတၲံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္ မႏုႆစိတၲံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း အမႏုႆစိတၲံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္း သဗၺစိတၲံ ပိယံမိႈင္းမိႈင္းေၾသာင္း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံျခင္းေၾသာင္း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံကပ္ေၾသာင္း ဧဟိ ဧဟိ ဗလံျခင္းကပ္ေစ။

၄။ သဗၺဟိတ မဂၤလာနိ ပုညာဘိ သိရီေသာဘဏီ သူရႆတီစ ေမမာတာ နိစၥံ ရကၡႏၲု မံသဒါ။ထိုဂါထာေတာ္ (၄)ပုဒ္ကို ေန့စဉ္ရြတ္ဖတ္သရဇၩယ္ေနေသာပုဂၢိုလ္မ်ားသည္ ဣစၧာသယ၊လိုတရေသာမဏိေဇာတပတၲျမားမ်က္ရွင္ကိုရရိွထားသည္ႏွင့္အသြင္အလားသ႑ာန္တူလွေသာေၾကာင့္ထိုဂါထာေတာ္(၄)ပုဒ္ကိုမဏိေဇာတပတၲျမားရတနာဂါထာေတာ္ဟုေခၚတြင္ပါသည္။

ေန့စဉ္နံနက္အရုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ညဘက္အိပ္ခါနီးတြင္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ဂါထာေတာ္တစ္ပုဒ္ခ်င္းစီကို (၂၇)ေခါက္စီ္ျဖင့္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ရပါမည္။ထိုျပင္ဂါထာေတာ္(၄)ပုဒ္ကို(၁၀၈)ေခါက္ေစ့ေအာင္ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ရာ၌တစ္ထိုင္တည္းႏွင့္(ဝါ)ဣရိယာပုတ္တစ္ပါးတည္းႏွင့္ၿပီးစီးေအာင္ ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္ရမည္ကိုအထူးသတိျပဳပါေလ။

ထိုဂါထာ(၄)ပုဒ္၏သတၲိ-သိဒၶိအစြမ္းမွာဂါထာေတာ္မ်ားကိုၫႊန္ၾကားထားသၫ့္အတိုင္း ရြတ္ဖက္သရဇၩာယ္၍(၉)ရက္ေျမာက္ေသာေန့မွစတင္၍စီးပြားေရးမ်ားအထူး ေအာင္ျမင္တိုးတက္လာေတာ့၏စီးပြားေရးအထစ္အေငါ့မ်ား၊အဖုအထစ္မ်ား၊အခက္အခဲမ်ာေျပလည္လာရ၏။အဆင္ေျပလာရ၏လုပ္ခ်င္သၫ့္စီးပြားေရးအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမွန္သမ်ွမေအာင္ျမင္တာမရိွ၊အဆင္မေျပတာမရိွ၊

မတိုးတက္တာမရိွ၊အခက္အခဲမရိွေတာ့ဘဲေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ဝမ္းသာအားရအံၾသစြာတိုးတက္အဆင္ေျပလာပါလိမ့္မည္။ ႀကိဳက္သၫ့္ဆိုင္ဖြင့္ဘာလုပ္ငန္းကိုပဲလုပ္လုပ္အက်ိဳးမေပးဘူးဆိုသည္မွမရိွႏိုင္ေတာ့ေပ။ဂါထာေတာ္၏တန္ခိုးစြမ္းအားေၾကာင့္ အဆင္မေျပတာမရိွအက်ိဳးမေပးဘူးဆိုတာမရိွငြေရးေၾကးေရးအခက္အခဲမရိွ၊ငြေရးေၾကးေရးေဘးၾကပ္နံၾကပ္မရိွ၊ငြေရရတ နာဆံုးရႈံးမႈမရိွအားလံုးပင္ေအာင္ျမင္တိုးတက္ရေတာ့၏။

ႏႈတ္ပါးစပ္မွေဈးေခၚတိုင္းရ၏။ေဈးဆစ္တိုင္းရလာေတာ့၏ႏႈတ္ဝစီမွ စီးပြားေရးႏွင့္ပက္သက္၍ေျပာခ်င္ရာေျပာ၊စိတ္ထဲရိွရာတို႔ကိုႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိုသာေျပာ၊စိတ္ထဲရိွရာတို႔ကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္သလိုသာေျပာ၊ပာဆိုတိုင္းၿပီးစီး၏ေျပာဆိုတိုင္းေအာင္ျမင္လာရ၏။ေတာင္းတိုင္းလည္းရလာေစ၏။စည္းစိမ္၊ဥစၥာ၊ရတနာ၊ေရႊ၊ေငြ၊အိုးအိမ္၊တိုက္၊ၿခံ၊ကားဤ(၉)ပါးေသာပစၥည္း တို႔ သည္ဝင္လာမစဲ၊စည္းကားစြာတိုးတက္ဝင္ေရာက္လာရကုန္၏

ဂါထာေတာ္၏တန္ခိုးအားေၾကာင့္မိမိတို႔၏စီးပြားေရးအေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊မိမိ၏စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္မ်ားကိုနတ္ေကာင္းနတ္ျမတ္မ်ားကလာေရာက္ကူညီမစေစာင့္ေရွာက္လာရကုန္၏၊အိမ္တြင္းေရး၊မိသားစုေအးေအးခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္လာရကုန္၏။အိမ္တြင္းေရး၊မိသားစုအေရးဆူပူပူမရိွႏိုင္ေတာ့ေခ်လက္ေအာက္ငယ္သား၊အခိုင္းအေစ၊ေက်းကြၽန္၊သားသမီး၊မးျမစ္ကစ၍ဆူဆူပူပူမရိွေတာ့ပဲတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းလာေစရေတာ့၏။

မိမိ၏အိမ္တြင္းေရးအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊မိမိ၏မိသားစုသားသမီးမ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္း၊မိမိ၏စီးပြားေရးအလုပ္အကိုင္အေရာင္းအဝယ္မ်ားအေပၚ၌လည္းေကာင္းစိတ္ခ်လာရေတာ့၏။စိတ္တိုင္းက်လာရေတာ့၏အားရေက်နပ္လာရေတာ့၏။ အပူေသာက၊ဗ်ာပါဒ၊စိတ္ရႈပ္မႈ၊စိတ္ဆင္းရဲမႈ၊မွန္သမ်ွမရိွႏိုင္ေတာ့ေခ်မျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေတာ့ေပေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့စြာျဖင့္ အား ရ ေက် နပ္စြာျဖင့္ စိတ္ဆႏၵအလိုကိုၿပီးစီးေအာင္ျမင္ေစရာ၏

၂၇ ခေါက်သာ ရွတ်ဖတ်ပါ ဘဝတွင် စိန်ရွှေငွေ၊ အိမ်တိုက်ခြံကား မလိုချင်မှအဆုံး ပေါများချမ်းသာလာပါလိမ့်မယ် မနက်အာရုံတက်တိုင်း၂၇ခေါက်တိတိရွတ်ဖတ်ပေးပါက မိမိဘဝတွင်စိန်၊ရွှေ၊ငွေ၊ကျောက်သံပတ္တမြား၊အိမ်တိုက်ခြံကားမလိုချင်မှအဆုံးပေါများချမ်းသာလာစေ၏တောစောင့်နတ်၊တောင်စောင့်နတ်ရုက္ခစိုး၊ဘုမ္မစိုး၊အာကာသစိုးလူမိန်းမ၊

လူယောက်ကျား၊တိရစ္ဆာန်များစုန်းက ဝေ၊အစိမ်းသရဲ၊နာနာဘာဝများ၊အတွင်း၃၇မင်း၊အပြင်၃၇မင်း၊ဘုတ်၊ဘီ လူး၊နတ်စိုးနတ်ဝါးများပါချစ်ခင်လာ၏တောင်းတိုင်းတတိုင်းရ၏၊သတိပြုရန်မှာ၂၇ခေါက်သာရွတ်ရန်နှင့်မ နက်အာရုံတက်ချိနိရွတ်ပါ၊ကာမေသုကံရှောင်ပါ၊အဖြတ်အတောက်မှန်မှန်နှင့်ခက်လေးလေးဘဲရွတ်ပါ၊အံ့သြရလောက်အောင်တန်ခိုးကြီးတဲ့ဂါထာတော်ပါကျွန်မကတော့ပုတီးစိတ်ပါတယ်။

မဏိဇောတပတ္တမြားရတနာဂါထာတော်၁။ဒိဝါတပတိအာဒိစ္စောရတ္တိမာဘာတိစန္ဒိမာဿန္နဒ္ဓေါခတ္တ ယော တပတိ ဈာယီ တပတိ ဗြဟ္မဏော အထသဗ္ဗာမဟောရတ္တိံ ဗုဒ္ဓေါ တပတိတေဇသာဧတေနသစ္စဝဇ္ဇနေ သောတ္ထိမေေဟာတုဇယ မင်္ဂလံ။၂ဖုဋ္ဌဿလောကဓမ္မဟေိစိတ္တံယဿနကမ္ပတိအသောကံဝိရဇံ ခေမံ။

၃။ တုဋ္ဌဟေိတုဋ္ဌဟေိမမတုဋ္ဌဟေိပိယေဟိပိယေဟိမမပိယေဟိသိန္နဟေံသိန္နဟေံမမသိန္နဟေံရာဇစိတ္တံ ယံမှိုင်းမှိုင်းအမစ္စရာဇစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်းအမစ္စစိတ္တံပိယံမှိုင်းမှိုင်းေဒဝစိတ္တံ ပိယံမှိုင်းမှိုင်း ဒဝီစိတ္တံပိယံမှိုင်းမှိုင်းပုရိသစိတ္တံပိယံမှိုင်းမှိုင်းဣတ္ထိစိတ္တံပိယံမှိုင်းမှိုင်မနုဿစိတ္တံပိယံမှိုင်းမှိုင်းအမနုဿစိတ္တံပိယံမှိုင်းမှိုင်းသဗ္ဗစိတ္တံပိယံမှိုင်းမှိုင်းသြောင်းဧဟိဧဟိဗလံခြင်းသြောင်းဧဟိဧဟိဗလံကပ်သြောင်းဧဟိ ဧဟိ ဗလံခြင်းကပ်စေ။

၄။ သဗ္ဗဟိတ မင်္ဂလာနိ ပုညာဘိ သိရီသောဘဏီ သူရဿတီစ မေမာတာ နိစ္စံ ရက္ခန္တု မံသဒါ။ထိုဂါထာတော် (၄)ပုဒ်ကို နေ့စဉ်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈယ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဣစ္ဆာသယ၊လိုတရသောမဏိဇောတပတ္တမြားမျက်ရှင်ကိုရရှိထားသည်နှင့်အသွင်အလားသဏ္ဍာန်တူလှသောကြောင့်ထိုဂါထာတော်(၄)ပုဒ်ကိုမဏိဇောတပတ္တမြားရတနာဂါထာတော်ဟုခေါ်တွင်ပါသည်။

နေ့စဉ်နံနက်အရုဏ်တက်ချိန်တွင်သော်လည်းကောင်း၊ညဘက်အိပ်ခါနီးတွင်သော်လည်းကောင်း၊ဂါထာတော်တစ်ပုဒ်ချင်းစီကို (၂၇)ခေါက်စီ်ဖြင့် ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ရပါမည်။ထိုပြင်ဂါထာတော်(၄)ပုဒ်ကို(၁၀၈)ခေါက်စေ့အောင်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ရာ၌တစ်ထိုင်တည်းနှင့်(ဝါ)ဣရိယာပုတ်တစ်ပါးတည်းနှင့်ပြီးစီးအောင် ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဈာယ်ရမည်ကိုအထူးသတိပြုပါလေ။

ထိုဂါထာ(၄)ပုဒ်၏သတ္တိ-သိဒ္ဓိအစွမ်းမှာဂါထာတော်များကိုညွှန်ကြားထားသည့်အတိုင်း ရွတ်ဖက်သရဇ္ဈာယ်၍ (၉)ရက်မြောက်သောနေ့မှစတင်၍စီးပွားရေးများအထူး အောင်မြင်တိုးတက်လာတော့၏စီးပွားရေးအထစ်အငေါ့များ၊အဖုအထစ်များ၊အခက်အခဲမျာပြေလည်လာရ၏။အဆင်ပြေလာရ၏လုပ်ချင်သည့်စီးပွားရေးအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းမှန်သမျှမအောင်မြင်တာမရှိ၊အဆင်မပြေတာမရှိ၊

မတိုးတက်တာမရှိ၊အခက်အခဲမရှိတော့ဘဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဝမ်းသာအားရအံသြစွာတိုးတက်အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မည်။ ကြိုက်သည့်ဆိုင်ဖွင့်ဘာလုပ်ငန်းကိုပဲလုပ်လုပ်အကျိုးမပေးဘူးဆိုသည်မှမရှိနိုင်တော့ပေ။ဂါထာတော်၏တန်ခိုးစွမ်းအားကြောင့် အဆင်မပြေတာမရှိအကျိုးမပေးဘူးဆိုတာမရှိငွရေးကြေးရေးအခက်အခဲမရှိ၊ငွရေးကြေးရေးဘေးကြပ်နံကြပ်မရှိ၊ငွရေရတ နာဆုံးရှုံးမှုမရှိအားလုံးပင်အောင်မြင်တိုးတက်ရတော့၏။

နှုတ်ပါးစပ်မှဈေးခေါ်တိုင်းရ၏။ဈေးဆစ်တိုင်းရလာတော့၏နှုတ်ဝစီမှ စီးပွားရေးနှင့်ပက်သက်၍ပြောချင်ရာပြော၊စိတ်ထဲရှိရာတို့ကိုကြိုက်နှစ်သက်သလိုသာပြော၊စိတ်ထဲရှိရာတို့ကို ကြိုက်နှစ်သက်သလိုသာပြော၊ပာဆိုတိုင်းပြီးစီး၏ပြောဆိုတိုင်းအောင်မြင်လာရ၏။တောင်းတိုင်းလည်းရလာစေ၏။စည်းစိမ်၊ဥစ္စာ၊ရတနာ၊ရွှေ၊ငွေ၊အိုးအိမ်၊တိုက်၊ခြံ၊ကားဤ(၉)ပါးသောပစ္စည်း တို့ သည်ဝင်လာမစဲ၊စည်းကားစွာတိုးတက်ဝင်ရောက်လာရကုန်၏

ဂါထာတော်၏တန်ခိုးအားကြောင့်မိမိတို့၏စီးပွားရေးအရောင်းအဝယ်လုပ်ငန်းများ၊မိမိ၏စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်များကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်များကလာရောက်ကူညီမစစောင့်ရှောက်လာရကုန်၏၊အိမ်တွင်းရေး၊မိသားစုအေးအေးချမ်းချမ်းဖြစ်လာရကုန်၏။အိမ်တွင်းရေး၊မိသားစုအရေးဆူပူပူမရှိနိုင်တော့ချေလက်အောက်ငယ်သား၊အခိုင်းအစေ၊ကျေးကျွန်၊သားသမီး၊မးမြစ်ကစ၍ဆူဆူပူပူမရှိတော့ပဲတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာစေရတော့၏။

မိမိ၏အိမ်တွင်းရေးအပေါ်၌လည်းကောင်း၊မိမိ၏မိသားစုသားသမီးများအပေါ်၌လည်းကောင်း၊မိမိ၏စီးပွားရေးအလုပ် အ ကိုင်အရောင်းအဝယ်များအပေါ်၌လည်းကောင်းစိတ်ချလာရတော့၏။စိတ်တိုင်းကျလာရတော့၏အားရကျေနပ်လာရတော့၏။ အပူသောက၊ဗျာပါဒ၊စိတ်ရှုပ်မှု၊စိတ်ဆင်းရဲမှု၊မှန်သမျှမရှိနိုင်တော့ချေမဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တော့ပေပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စွာဖြင့် အား ရ ကျေ နပ်စွာဖြင့် စိတ်ဆန္ဒအလိုကိုပြီးစီးအောင်မြင်စေရာ၏

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here