အတက္ၾကမ္းခဲ့သည့္ ေ႐ႊေဈး(၂၂)ဝန္းက်င္အထိထိုးက်၊တက္ေဈးျဖင့္ လုဝယ္ခဲ့သူမ်ားသိန္းရာခ်ီအရႈံးေပၚေနၿပီးခဲ့သည့္လအတြင္းအတက္ၾကမ္းခဲ့သည့္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမ်ားမွာယေန႕ ေဈးကြက္ေပါက္ေဈးမ်ားအရ

(၂၃)သိန္းက်ပ္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားေၾကာင္းသိရသည္ယေန႕ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္ ေန႕လယ္ပိုင္းရန္ကုန္ေ႐ႊေဈးကြက္အတြင္းအေခါက္ေ႐ႊ (၁)က်ပ္သားလွ်င္၂၂၇၀၀၀၀က်ပ္အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီးအေရာင္းအဝယ္ေအးေနေၾကာင္းသိရသည္။

အဝယ္လည္းပါးတယ္အေရာင္းသမားကမရွိသေလာက္နီးနီးျဖစ္သြားတာေပါ့ဒီအခ်ိန္မွ ထုတ္ေရာင္းၾကဖို႔ကို ေတာ္ေတာ္စဥ္းစားေနရၿပီေလဝယ္ထားတုန္းက(၃၀)အထက္ေဈးနဲ႕လုဝယ္ၾကတာဆိုေတာ့အရႈံးမ်ားၾကမယ့္အေျခအေနေလဟုရန္ကုန္ေ႐ႊေဈးကြက္တြင္ေ႐ႊအေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူ

ကုန္သည္တစ္ဦးက ေျပာသည္ၿပီးခဲ့သည့္ဩဂုတ္လႏွင့္စက္တင္ဘာလဆန္းပိုင္းတို႔တြ င္ ျပည္တြင္း ေ႐ႊေဈးႏႈန္းမွာအေခါက္ေ႐ႊ(၁)က်ပ္သား(၃၇)သိန္းဝန္းက်င္အထိအျမင့္ပိုင္း ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ျပည္တြင္းရွိစီးပြားေရးသမားအမ်ားစုႏွင့္

ေငြေၾကးတတ္နိုင္သူအခ်ိဳ႕မွေ႐ႊမ်ားဝယ္စုခဲ့သည့္အေျခအေနရွိၿပီးလက္ရွိတြင္အဆိုပါ ေ႐ႊဝယ္စုသူမ်ားအရႈံးႏွင့္ရင္ဆိုင္ရသည့္အေျခအေနျဖစ္ေနသည္အဓိကေတာ့ ေဈးေတြတက္တဲ့အခ်ိန္မွာအတင္းလုဝယ္ၾကတာေပါ့ေနာ္ပိုက္ဆံနည္းနည္းရွိတဲ့သူေတြကဆက္တက္မယ္အထင္နဲ႕

ဝင္ကစားၾကတာေပါ့အတိုင္းအတာတစ္ခုေရာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ေဈးကထိုးက်သြားေတာ့အကုန္လက္ထဲပိုက္မိကုန္တာတခ်ိဳ႕ကအားခ်င္း ျပန္ေရာင္းပစ္ၾကေတာ့ အရႈံးနည္းတာေပါ့အဲဒီမွာ ျပန္တက္နိုးျပန္တက္နိုးနဲ႕ ေစာင့္တဲ့သူေတြက

အခုခ်ိန္လည္းက်ေရာသိန္းရာခ်ီအရႈံးေပၚကုန္တာေပါ့ေနာ္ဟု၎ကဆိုသည္ယေန႕ ေအာက္တိုဘာ၁ညေနပိုင္း ေဈးကြက္ေပါက္ ေဈးမ်ားအရအေခက္ေ႐ႊ၁က်ပ္သားလ်င္၂၂၇၀၀၀၀ ျဖင့္အဝယ္ျဖစ္ၿပီးေရာင္းေဈးမွာ(၂၃)သိန္းက်ပ္ဝန္းက်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္အလားတူ၁၅ပဲရည္

ေ႐ႊ(၁)က်ပ္သားလ်င္၂၁သိန္းဝန္းက်င္ျဖင့္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ေၾကာင္းရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိေ႐ႊအေရာင္းေကာင္တာအခ်ိဳ႕မွသိရသည္လက္ရွိတြင္သတၳဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနမွလည္းျပည္တြင္းေ႐ႊေဈးကြက္ကိုထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ေ႐ႊဒဂၤါးမ်ားထုတ္ေရာင္းေပးလ်က္ရွိၿပီးရန္ကုန္၊မႏၱေလးႏွင့္

ေနျပည္ေတာ္တို႔ရွိသတ္မွတ္ေ႐ႊအေရာင္းေကာင္တာမ်ားတြင္ခ်က္ခ်င္း ေငြေပးေခ်သည့္စနစ္ျဖင့္ဝယ္ယူနိုင္ေၾကာင္းသိရသည္ယေန႕ရန္ကုန္တိုင္းေ႐ႊအသင္း၏ရည္ၫႊန္းေ႐ႊေဈးႏႈန္းမွာအေခါက္ေ႐ႊတစ္က်ပ္သားလင္၁၉၅၄၀၀၀က်ပ္ျဖစ္ၿပီးကမၻာ့ေ႐ႊတစ္ေအာင္ဆလ်င္

အေမရိကန္ေဒၚလာ၁၆၆၀ ေဒၚလာ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ထို႔အျပင္ယေန႕ ေအာက္တိုဘာ(၁)ရက္ ျပည္တြင္ေငြလဲေဈးကြက္တြင္အေမရိကန္တစ္ေဒၚလာလ်င္ ၂၅၀၀က်ပ္ဝန္းက်င္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ၾကၿပီးဗဟိုဘဏ္ရည္ၫႊန္းေဈးမွာတစ္ေဒၚလာ၂၁၀၀က်ပ္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္