၂၀၂၀ဇူလိုင္လအတြက္ေန႔သားအလိုက္က်ိဳးေပးေအာင္ဘာေလထီဂဏန္းမ်ားႏွင့္ထီထိုးရမည့္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအိမ္ရဲ႕ဧည့္ခန္းမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္တနဂၤေႏြသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါၾကက္ဥေၾကာ္

စားၿပီးထိုးပါတနဂၤေန႔ေန႔လည္(၁)နာရီ(၃၀)မွ(၃)နာရီအတြင္းအနီေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီးထိုးပါ၁၃၉မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီးထိုးပါတနလၤာသားသမီးမ်ား လမ္းေဘးကဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေန

ပါတယ္အဂၤါသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါျကာဇံေၾကာ္စားၿပီးထိုးပါတနလၤာေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)အတြင္းနီညိဳေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ၃၂၈မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီးထိုးပါအဂၤါသားသမီးမ်ားမီးဖိုခ

န္းထဲမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္ၾကာသပေတးသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါေကာ္ဖီေသာက္ၿပီးထိုးပါအဂၤါန႔(၃)နာရီမွ(၄)နာရီ(၃၀)အတြင္းအဝါေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ၅၀၇မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကို

ရွာၿပီးထိုးပါဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအိမ္တံခါးအနီးမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္စေနသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါနန္းႀကီးသုပ္စားၿပီးထိုးပါဗုဒၶဟူးေန႔နံနက္(၁၀)နာရီ(၃၀)မွ(၁၂)နာရီအတြင္းအနက္ေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆ

င္ၿပီထိုးပါ၇၄၈မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီးထိုးပါျကာသပေတးသားသမီးမ်ားကားတစ္စီးရဲ႕ကားနံပါတ္ျပားမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္တနလၤာသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါေခါက္ဆြဲေၾကာ္စားၿပီးထိုးပါျကာသပေတးေ

န႔ညေန(၄)နာရီ(၃၀)မွ(၆)နာရီအတြင္းအျဖဴေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ၂၇၈မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီးထိုးပါေသာၾကာသားသမီးမ်ားေရခ်ိဳးတဲ့ေနရာေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္ဗုဒၶဟူးသားသမီးတစ္

ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါေကာ္ရည္ေခါက္ဆြဲစားၿပီးထိုးပါေသာၾကာေန႔ေန႔လည္(၁၂)နာရီ(၁)နာရီ(၃၀)အတြင္းအစိမ္းေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ၄၂၁မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီးထိုးပါစေနသားသမီးမ်ားသတင္းစာတစ္ေစာ

င္ထဲမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္ေသာၾကာသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါအုန္းသီးပါတဲ့မုန႔္စားၿပီးထိုးပါစေနေန႔နံနက္၇နာရီ၃၀မွ၉နာရီအတြင္းအျပာေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ၆၄၃မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီး

ထိုးပါမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးေအာင္ဘာေလထီဆုႀကီးမ်ားရယူပိုင္ဆိုင္ဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစမိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုအစဥ္လိုလားေသာမင္းသိမ္းခိုင္(ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

၂၀၂၀ဇူလိုင္လအတြက္ေန႔သားအလိုက္က်ိဳးေပးေအာင္ဘာေလထီဂဏန္းမ်ားႏွင့္ထီထိုးရမည့္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတနဂၤေႏြသားသမီးမ်ားအိမ္ရဲ႕ဧည့္ခန္းမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္တနဂၤေႏြသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါၾကက္ဥေၾကာ္

စားၿပီးထိုးပါတနဂၤေန႔ေန႔လည္(၁)နာရီ(၃၀)မွ(၃)နာရီအတြင္းအနီေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီးထိုးပါ၁၃၉မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီးထိုးပါတနလၤာသားသမီးမ်ား လမ္းေဘးကဆိုင္းဘုတ္တစ္ခုမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေန

ပါတယ္အဂၤါသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါျကာဇံေၾကာ္စားၿပီးထိုးပါတနလၤာေန႔နံနက္(၉)နာရီမွ(၁၀)နာရီ(၃၀)အတြင္းနီညိဳေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ၃၂၈မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီးထိုးပါအဂၤါသားသမီးမ်ားမီးဖိုခ

န္းထဲမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္ၾကာသပေတးသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါေကာ္ဖီေသာက္ၿပီးထိုးပါအဂၤါန႔(၃)နာရီမွ(၄)နာရီ(၃၀)အတြင္းအဝါေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ၅၀၇မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကို

ရွာၿပီးထိုးပါဗုဒၶဟူးသားသမီးမ်ားအိမ္တံခါးအနီးမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္စေနသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါနန္းႀကီးသုပ္စားၿပီးထိုးပါဗုဒၶဟူးေန႔နံနက္(၁၀)နာရီ(၃၀)မွ(၁၂)နာရီအတြင္းအနက္ေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆ

င္ၿပီထိုးပါ၇၄၈မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီးထိုးပါျကာသပေတးသားသမီးမ်ားကားတစ္စီးရဲ႕ကားနံပါတ္ျပားမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္တနလၤာသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါေခါက္ဆြဲေၾကာ္စားၿပီးထိုးပါျကာသပေတးေ

န႔ညေန(၄)နာရီ(၃၀)မွ(၆)နာရီအတြင္းအျဖဴေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ၂၇၈မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီးထိုးပါေသာၾကာသားသမီးမ်ားေရခ်ိဳးတဲ့ေနရာေရခ်ိဳးခန္းထဲမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္ဗုဒၶဟူးသားသမီးတစ္

ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါေကာ္ရည္ေခါက္ဆြဲစားၿပီးထိုးပါေသာၾကာေန႔ေန႔လည္(၁၂)နာရီ(၁)နာရီ(၃၀)အတြင္းအစိမ္းေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ၄၂၁မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီးထိုးပါစေနသားသမီးမ်ားသတင္းစာတစ္ေစာ

င္ထဲမွာထီေပါက္ဂဏန္းရွိေနပါတယ္ေသာၾကာသားသမီးတစ္ဦးႏွင့္စပ္ၿပီးထိုးပါအုန္းသီးပါတဲ့မုန႔္စားၿပီးထိုးပါစေနေန႔နံနက္၇နာရီ၃၀မွ၉နာရီအတြင္းအျပာေရာင္မ်ားမ်ားပါေသာအဝတ္အစားဝတ္ဆင္ၿပီထိုးပါ၆၄၃မ်ားမ်ားပါတဲ့လက္မွတ္ကိုရွာၿပီး

ထိုးပါမိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးေအာင္ဘာေလထီဆုႀကီးမ်ားရယူပိုင္ဆိုင္ဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစမိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကိုအစဥ္လိုလားေသာမင္းသိမ္းခိုင္(ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here