လာဘ္ေနအရပ္ေန႕မ်ားလာဘ္ေနတနဂၤႏြေေန႕အေရွ႕ေျမာက္တနလၤာေန႕ေတာင္အဂၤါေန႕အေရွ႕ေတာင္ဗုဒၶဟူးေန႕အေနာက္ေျမာက္ၾကာသပေတးေန႕အေရွ႕ေသာၾကာေန႕ေျမာက္စေနေန႕အေနာက္ေတာင္ရာဟုေန႕အေနာက္မွတ္ခ်က္နတ္ေနကိုေရွာင္

လာဘ္ေနကိုေဆာင္ေန႕စဥ္စားဝတ္ေနေရးအတြက္လွည့္လည္ ေစ်းေရာင္း ထြက္ရတဲ့ကုမၸဏီဝန္ထမ္းေတြလွည္းကေလးေတြ ေျခလွ်င္ေတြကားေတြနဲ႕ ေစ်ေရာင္းသူေတြအဖို႔ဘယ္ေန႕ဘယ္အရပ္မွာလာဘ္ရွိပါ့မလဲေရာင္းေကာင္းပါ့မလဲအၿမဲ

ေတြးေနရတာေတြအတြက္အသုံးျပဳနိုင္မွာပါလာဘ္ေနအရပ္လို႔ ေခါပါတယ္ေကာင္တာနဲ႕ ေရာင္းသူေတြကလဲအာ့ေန႕ၾကအာ့အရပ္မ်က္နာမူထားလိုက္ပါဘယ္ကေနအရပ္ကို ေ႐ြးရမွာလဲ?ေမးရင္မိမိ႐ုံးအိမ္ေကာင္တာစသည့္မွေ႐ြးရပါမယ္

တနဂၤႏြေေန႕ေစ်းေရာင္းထြက္လွ်င္အိမ္႐ုံးခမ္းရဲ႕အေနာက္ေတာင္အရပ္ကိုသြားေရာင္းပါတနလာေန႕ကိုေတာ့အေရွ႕အရပ်မွာလာဘ်ရွိပါတယ္အဂၤါေန႕မွာအေနာက္ေျမာက္အရပ္ကိုသြားပါဗုဒၶဟူး ေန႕ကိုေတာ့ေျမာက္အရပ္မွာေရာင္းေပါ့

ၾကာသပေတးဆိုလွ်င္ေတာင္ဘက္ကိုသာသြားေရာင္းပါေသာၾကာ ေန႕ၾကအေနာက္အရပ္ပါစေနဆိုအေရွ႕ေျမာက္ကိုသာသြားပါဗုဒၶဟူးေန႕၁၂နာရီေက်ာ္ရင္အေရွ႕ေတာင္ကိုေျပာင္းေရာင္းးပါထပ္မွာအုံးမယ္လဘ္ဆိုတာနတ္နဲ႕မကင္းပါဘူး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

မိမိသြားမဲ့အရပ္ကၿမိဳေတာ္ရွင္႐ြာေတာ္ရွင္နယ္ေတာ္ရွင္ေတြကိုတိုင္တည္ပါကူညီေတာင္းပါ။နတ္ကြန္းနတ္နန္မ်ားေတြ႕ရင္မီးေလးပန္ေလး ပူေဇာ္ ေပးပါ။နတ္ဆိုတာ အေကာင္းဆုံးမိတ္ေဆြလိုသေဘာထား ေပးပါေနာက္တခုကေတြ႕တဲ့

ေခြးေလးငွက္ၾကက္ေလးေတြကိုအနဲဆုံး ေပါင္မုံ႕ ေလးတခ်ပ္ျဖစ္ျဖစ္ ဒါနတခု ေန႕စဥ္ျပဳေပးပါလူတိုင္းၾကပ္တည္းေနၾကတဲ့အခ်ိန္ကာလမို႔ အေထာက္အကူျဖစ္ေစလိုတဲ့စိတ္ဆႏၵျဖင့္တင္ေပးတာပါအားလုံးပဲစိတ္ဆႏၵျပည့္ဝၾကပါေစ။ဆရာမင္းသုခ