ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားတို႔သည္မည့္သည္အခက္အခဲမည္မ်ွရိွေစေဆာင္ရြက္စရာမ်ားေ႐ွ႕တိုး၍ေဆာင္ရြက္သင့္၏၁၄.၁.၂၀၂၀မွစ၍၁၅.၄.၂၀၂၀အထိမိမိစီပြားေရးမ်ားေအာင္ျမင္တိုးတတ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ႏွစ္ျဖစ္သည္ခရီးတို

ခရီး႐ွည္မ်ားသြားရကိန္းရိွသည္ယခုႏွစ္ကံဇာတာ အကၽိဳးေပးႏိုင္ရန္ မေလၽွ်ာ့ေသာဇြဲ၊ လု႔ံလ၊ ဝိရိယျဖင့္လုပ္ကိုင္ရပါမည္ဘာသာေရးေလာကျဖင့္ဘဝရပ္တည္ေနသူမၽားမိမိတို႔၏သီလဂုဏ္ေၾကာင့္ဘုန္းတန္ခိုးမၽားသိသာထင္႐ွားစြာထြက္ေပၚလာ

မည္သံထည္ပစၥည္းထီးဖိနပ္အထည္အလိပ္ေရာင္းဝယ္ျခင္းစက္ပစၥည္းမၽားေရာင္းဝယ္ျခင္းအစု႐ွယ္ယာဝင္ျခင္းေရသန္႔ထုတ္လုပ္ျခင္းမၽားအထူးအကၽိဳးအျမတ္ခံစားရမည္စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနသူမၽားအတြက္လည္း႐ိုးသားမွန္ကန္စြာစီးပြား႐ွာေဖြေ

နသူမၽားဝင္ေငြလာဘ္လာဘေပါမၽားသည္လူမႈေရးရာရပ္ေရးရြာေရးတျခားဌာနအဖြဲ႕အစည္းမၽားတြင္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ပါကရာထူးရာခံတိုးတက္မည္သို႔ေသာ္မိမိယုံၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားကိုလက္ကိုင္ထားရန္လိုအပ္ပါမည္အျပစ္မက

င္းေသာအမႈကိစၥမၽားကၽဴးလြန္ေဖာက္ပ်က္မႈမရိွရေလေအာင္သတိျပဳေနထိုင္ပါ(၁၆.၇.၂၀၂၀)မွစ၍(၁၆.၉.၂၀၂၀)အထိအထက္အႀကီးအကဲပုဂၢိဳလ္မၽားႏွင့္ဆက္ဆံရာတြင္အထူးဂ႐ုစိုက္ရမည္မင္းစိုးရာဇာမၽားႏွင့္စကားအျငင္းအခုန္ေျပာရျခင္းစိ

တ္ေသာကဝင္ျခင္းမၽားရိွမည္ဘာပဲလုပ္လုပ္အထစ္အေငါ့အေႏွာက္အယွက္မ်ားနွင့္ၾကဳံေတြ႔ရတတ္ပါသည္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လွ်ပ္စစ္နွင့္ပတ္သတ္ေသာအႏၲရာယ္မေတာ္တဆထိခိုက္မိတာေတြႀကံဳရတတ္ပါတယ္လုပ္ငန္းကိစၥမၽားအတြက္တနလၤာဗု

ဒၶဟူးသားသမီးမၽားႏွင့္တြဲဖက္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမၽားဂ႐ုစိုက္ေပးပါေငြေၾကးခက္ခဲမႈမ်ားနွင့္ရင္ဆိုင္ၾကံဳေတြ႕ရတတ္ပါသည္စီးပြားေရးအဆင္မေျပ၍လုပ္ငန္းမ်ားအရွုံးမ်ားနွင့္ၾကံဳရတတ္ပါသည္စိတ္ဖိစီးမူမ်ား၍က်န္းမာေရးညံ့ျခင္းလည္းၾကံဳရတတ္ပါတ

ယ္မိမိယုံၾကည္ကိုးကြယ္ရာဘာသာတရားကိုလက္ကိုင္ထားရန္လိုအပ္ပါမည္ပညာေရးအထူးတိုးတက္ေအာင္ျမင္ႏိုင္သည္ကိုေတြ႕ရပါမည္စာေပပညာ႐ွင္ျဖစ္ပါကယခုႏွစ္အတြက္ဆုခၽီးျမႇင့္ျခင္းခံရတတ္သည္ျပည္ပပညာသင္သြားရကိန္းရိွဆရာေ

ကာင္းမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုၿပီးမိမိရည္မွန္းထားေသာပန္းတိုင္ကိုဆြတ္ခူးႏိုင္မည္အခၽစ္ေရးတြင္မၽက္နာပြင့္လန္းေသာႏွစ္ျဖစ္သည္လူငယ္လူရြယ္မၽားျဖစ္ပါကအိမ္ေထာင္ျပဳရတတ္သည္သို႔မဟုတ္မထင္မွတ္ဘဲကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါးလြန္ကၽဴးမိတတ္သည္အထူး

သျဖင့္ပ်ိဳရြယ္မိန္မပ်ိဳမ်ားမိမိခ်စ္သူအေပၚကိုယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသေလာက္ကိုယ္ေပၚတုန္ျပန္မႈအားနည္းမည္အခၽစ္အတြက္ေပးဆပ္ေနရေသာသူျဖစ္ေနတတ္သည္အိမ္ေထာင္႐ွင္မ်ားသည္းခံျခင္းျဖင့္သာယာေသာအိမ္ေထာင္မႈကိုဖန္တီးယူရမည္ေငြေၾ

ကးကိစၥရပ္မၽားအတြက္စကားမၽားတတ္ေသာ္လည္းမိတ္ေဆြႏွင့္ေဆြမၽိဳးသားခၽင္းတို႔၏ကူညီေထာက္ပ့ံမႈတို႔ေၾကာင့္အဆင္ေျပေခၽာ့ေမြ႕သြားတတ္၏ကၽန္းမာေရးအတြက္ခႏၶာကိုယ္ေအာက္ပိုင္းတို႔တြင္ေရာဂါေဝဒနာမၽာဆီးႏွင့္ေကၽာက္ကပ္အဂၤါစ

ပ္စအိုတို႔တြင္အနာေပါက္တတ္သည္ေသြးေလေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ေလလံထိုင္းမိႈင္းေဆးဝါးကုသခံရတတ္သည္တစ္ႏွစ္ပတ္လံုးေဝဒနာအမ်ိဳးမ်ိဳးဖိစီးႏွိပ္စက္တတ္သည္ကၽန္းမာေရးကိုႀကိဳတင္ကာကြယ္သင့္ပါသည္ထီထိုးရန္အက်ိဳးေပးအကၡရာႏွ

င့္ဂဏန္း{သဟဖမ၅အစ၅အဆံုး၅အပူးမ်ားထီထိုးေပးပါၾကာသပေတးသားသမီမ်ားတို႔သည္အေ႐ွ႕ေျမာက္အရပ္သို႔ေရလမ္းခရီးသြားျခင္းေ႐ွာင္ကၽဥ္ေပးပါအထူးသျဖင့္ဤႏွစ္ၾကာသပေတးသားသမီးမ်ားတို႔သည္လုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ေတာ့

တနလာၤဗုဒၶဟူးထိုေနနံသားသမီးမ်ားႏွင့္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားခရီးသြားရာတြင္အထူးသတိထားသင့္သည္အက်ိဳးေပးအကၡရာသဟဖမက်ိဳးေပးဂဏန္း၅၉၆အက်ိဳးမေပးေနနံတနလာၤဗုဒၶဟူးအက်ိဳးေပးအေရာင္အဝါအျဖဴလိေမၼာ္အက်ိဳးမေပးအေရာ

င္ခရမ္းေရာင္ေရႊေရာင္ေဆာင္ရန္အဝါေရာင္အဆင္းရိွေသာဥႆဖရားရတနာယၾတာသီးၫြန္႔သရက္ၫြန္႔ေပါက္ၫြန္(၁၅)ညြန့္စီႏွင့္အဝါေရာင္သစ္ခြျမေလပန္းမ်ားေဝေဝဆာဆာဘုရားတြင္ကပ္လွဴပုတီးစိပ္အဓိဌာန္ဝင္ျခင္းမ်ားမိမိေမြးေ

န႔အပတ္တိုင္းေဆာင္ရြက္ပါအေနာက္ေတာင္အရပ္မွာဇရပ္ေဆာက္ယူျခင္းအမိုးအကာျပဳျပင္ျခင္းဘုရားေစတီေဟာင္းျပဳျပင္ေဆးသုတ္ျခင္းမၽားျပဳလုပ္ပါဆရာသန္းလင္းေအာင္ဆရာေဇာ္ခရစ္တစ္ေပးပါတ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here