မုန္႔လက္ေဆာင္လုပ္နည္းပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား၁ဆန္မႈန္႔-၁ခြက္၃-၄ဆန္ခ်ိန္ခြက္နဲ႔ခ်ိန္ပါေကာ္မႈန္႔-၂ဇြန္းထမင္းစားပြဲတင္ဇြန္း၃ထံုး-၃ဇြန္းလက္ဖက္ရည္ဇြန္းကိုေရဆန္ခ်ိန္ခြက္နဲ႔၃ခြက္ထည့္ၿပီးထံုးရည္ၾကည္ရေအာင္ညထဲကစိမ္ထားပါ၄ဆား၅ဆ

န္းေမႊးရည္-၁-၂ဇြန္း၃၆အစိမ္းေရာင္-၃-၄စက္၇ရ-(၈)ခြက္ကိုဆန္မုန္႔ခ်ိန္တဲ့ခြက္နဲ႔သာခ်ိန္ပါပါဝင္တဲ့ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကိုအိုးတလံုးထဲထည့္ၿပီးေရ(၈)ထံုးရည္(၂)ခြက္တို႔ကိုဆန္မုွန္႔ေကာ္မႈန္႔ဆားအစိမ္းေရာင္ဆန္းေမႊးရည္တို႔ကိုေရာေမြၿပီးမီးအပူရိ

ရိွန္ေလ်ွာ့ၿပီ(၁၅)မိနစ္ခန္႔မုန္႔ေမႊဒုတ္နဲ႔ေမႊေပးပါမုန္႔ေမႊေနရင္းထံုရည္ၾကည္၁ခြက္ကိုအနည္းငယ္စီထည့္ၿပီးမုန္႔အသားေခ်ာၿပီးေရထဲခ်လိုက္ရင္ခဲၿပီးအဖတ္ျဖစ္သည့္ထိေမႊေပးပါမုန္႔႔သားရခါနီးရင္ေရေအးနဲ႔ေရခဲကိုဇလံု(သို႔)အိုးထဲထည့္ၿပီးမုန့္လက္ေ

ဆာက္ဖတ္ကိုေျဖးေျဖးခ်င္းညႇစ္ခ်လို႔ရပါၿပီးမုန္႔လက္ေဆာင္ကိုအေရာင္နဲ႔မႀကိဳက္ပါကအေရာင္မထည့္ဘဲအျဖဴအတိုင္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္မုန္႔ဖတ္တြဲစားရန္အုန္းႏို႔၁ဗူးသၾကား၂ခြက္ကိုေရလိုသေလာက္ထည့္ၿပီး

က်ိဳထားပါထန္းလ်ွက္နဲ႔ႀကိဳက္ပါကထန္းလ်ွက္ကိုရည္က်ိဳၿပီစစ္ထားပါအေအးအတြက္ေရခဲတို႔လိုအပ္ပါတယ္ခရစ္တစ္ပါ။

မုန္႔လက္ေဆာင္လုပ္နည္းပါဝင္ေသာပစၥည္းမ်ား၁ဆန္မႈန္႔-၁ခြက္၃-၄ဆန္ခ်ိန္ခြက္နဲ႔ခ်ိန္ပါေကာ္မႈန္႔-၂ဇြန္းထမင္းစားပြဲတင္ဇြန္း၃ထံုး-၃ဇြန္းလက္ဖက္ရည္ဇြန္းကိုေရဆန္ခ်ိန္ခြက္နဲ႔၃ခြက္ထည့္ၿပီးထံုးရည္ၾကည္ရေအာင္ညထဲကစိမ္ထားပါ၄ဆား၅ဆ

န္းေမႊးရည္-၁-၂ဇြန္း၃၆အစိမ္းေရာင္-၃-၄စက္၇ရ-(၈)ခြက္ကိုဆန္မုန္႔ခ်ိန္တဲ့ခြက္နဲ႔သာခ်ိန္ပါပါဝင္တဲ့ပစၥည္းမ်ားအားလံုးကိုအိုးတလံုးထဲထည့္ၿပီးေရ(၈)ထံုးရည္(၂)ခြက္တို႔ကိုဆန္မုွန္႔ေကာ္မႈန္႔ဆားအစိမ္းေရာင္ဆန္းေမႊးရည္တို႔ကိုေ

ရာေမြၿပီးမီးအပူရိရိွန္ေလ်ွာ့ၿပီ(၁၅)မိနစ္ခန္႔မုန္႔ေမႊဒုတ္နဲ႔ေမႊေပးပါမုန္႔ေမႊေနရင္းထံုရည္ၾကည္၁ခြက္ကိုအနည္းငယ္စီထည့္ၿပီးမုန္႔အသားေခ်ာၿပီးေရထဲခ်လိုက္ရင္ခဲၿပီးအဖတ္ျဖစ္သည့္ထိေမႊေပးပါမုန္႔႔သားရခါနီးရင္ေရေအးနဲ႔ေရခဲကိုဇလံု(သို႔)

အိုးထဲထည့္ၿပီးမုန့္လက္ေဆာက္ဖတ္ကိုေျဖးေျဖးခ်င္းညႇစ္ခ်လို႔ရပါၿပီးမုန္႔လက္ေဆာင္ကိုအေရာင္နဲ႔မႀကိဳက္ပါကအေရာင္မထည့္ဘဲအျဖဴအတိုင္းလုပ္ႏိုင္ပါတယ္မုန္႔ဖတ္တြဲစားရန္အုန္းႏို႔၁ဗူးသၾကား၂ခြက္ကိုေရလိုသေလာက္ထည့္ၿပီ

းက်ိဳထားပါထန္းလ်ွက္နဲ႔ႀကိဳက္ပါကထန္းလ်ွက္ကိုရည္က်ိဳၿပီစစ္ထားပါအေအးအတြက္ေရခဲတို႔လိုအပ္ပါတယ္ခရစ္တစ္ပါ။

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here