တနဂၤႏြေသားသမီးေငြဝင္မည္ေငြကံေကာင္းမည္ကံတရားရဲ႕မ်က္ႏွာေပးျခင္းခံရမည္ခရီးေဝးမွျပန္လာေသာသူထံမွသတင္းေကာင္းၾကားရမည္အလုပ္ကိစၥတြင္နာမည္ေကာင္းရမည္ယၾတာဘုရားရွင္အားလိေမၼာ္ရည္ကပ္လႉပါငါးမၾကာခဏလႊတ္ေပးပါ

တနလၤာသားသမီးျပႆနာတခုေျဖရွင္းရမည္႐ုံးနဲ႕ပတ္သက္ေသာကိစၥတစ္ခုေပၚမည္ကူညီမယ့္သူ ေၾကာင့္အဆင္ေျပမည္ေငြကံေကာင္းမည္အေရာင္းအဝယ္တခုမွအျမတ္ရမည္ထိခိုက္ဒဏ္ရာရတတ္သည္ယၾတာသီလရွင္မ်ားကိုမိမိတတ္နိုင္သေလာက္ေငြလႉပါ

အဂၤါသားသမီးေငြေၾကးပတ္သက္ေသာကိစၥမ်ားအဆင္ေျပမည္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးႏွင့္အတူလက္တြဲလုပ္ပါပို၍အဆင္ေျပမည္ေျမကိစၥၿခံကိစၥေအာင္ျမင္မည္မထင္မွတ္ထားေသာေငြဝင္မည္ယၾတာအေမအ႐ြယ္အမအ႐ြယ္အေဒၚအ႐ြယ္မ်ားကိုအစားအစာတခုဝယ္၍ေကြၽးလိုက္ပါငုက္စာေကြၽးပါ

ဗုဒၶဟူးသားသမီးယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍သတိထားပါအထင္လြဲျခင္းအတိုက္ခိုက္ျခင္းႀကဳံရမည္ကံအနည္းငယ္ညံ့ေနတတ္သည္ေငြကံမေကာင္းပါသံဗုေဒၶ႐ြတ္ဆိုပါယၾတာအလင္းတိုင္ အနီေရာင္၇တိုင္ပူေဇာ္ပါေခြးစာေကြၽးပါ

ၾကာသပေတးသားသမီးကြဲကြာေနသူႏွင့္ဆုံမည္စန္းပြင့္ေနမည္လက္ေဆာင္ရတတ္သည္မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာခရီးသြားရမည္။ေငြကံေကာင္းသည္ေပ်ာ္႐ႊင္ရမည့္ရက္သတၱပတ္ျဖစ္ပါသည္ယၾတာလမုန့္ကပ္လႉပါခေလးမ်ားကိုမုန့္ေဝေကြၽးပါ

ေသာၾကာသားသမီးေပ်ာ္႐ႊင္ၿပီးေအာင္ျမင္မႈရမည္မိမိကိုမုန္းေသာသူမ်ားမွမိတ္ေဆြဖြဲ႕ျခင္းႀကဳံမည္ကိုယ္ႀကိဳးစားသေလာက္ေငြဝင္မည္ေငြကံေကာင္းသည္ခရီးကိစၥေအာင္ျမင္မည္ယၾတာအလင္း၁တိုင္ေရေတာ္၁ခြက္သို႔မဟုတ္ေဖ်ာ္ရည္၁ခြက္ကပ္လႉပါေငြ၁၀၀ရာသို႔မဟုတ္ေငြ၁၀၀၀ပံ့သကူပစ္ေပးပါ

စေနသားသမီးအလႉတစ္ခုျပဳလုပ္ရတတ္သည္ေငြကံေကာင္းသည္မိမိရဲ႕သားသမီးမ်ားဆီမွသတင္းေကာင္းၾကားရမည္ရပ္ဆိုင္းထားေသာလုပ္ငန္းမ်ားျပန္လည္စတင္နိုင္မည္အျမတ္အစြန္းရမည္ယၾတာကေလးမ်ားကိုကစားစရာလက္ေဆာင္ေပးပါမိမိတတ္နိုင္သေလာက္အစားအေသာက္မ်ားဒါနျပဳပါေကာင္းေသာကံမ်ားပိုင္ဆိုင္ၿပီး က်န္းမာၿပီး စီးပြားတိုးတက္ၾကပါေစ