သုံးမိနစ္လွ်ပ္စစ္ ေရႏြေးအိုးပ်က္ရင္ပစ္မထားနဲ႕အခုလိုျပင္သုံးရင္အမ်ားႀကီးသုံးလို႔ရတယ္။လူသုံးမ်ားေနတဲ့ေဖာ္ျပပါသုံးမိနစ္လွ်ပ္စစ္ေရႏြေးအိုးေတြဟာလပိုင္းနဲ႕ပ်က္စီးၿပီးစကၠဴအေဟာင္းေရာင္းတဲ့ဆိုင္ေတြမွာအခ်ိန္ေဈးနဲ႕

လာေရာင္းထားတာအမ်ားႀကီးေတြ.ေနရလို႔ ျပဳျပင္အသုံးခ်တဲ့နည္းကိုေရးျပလိုက္ပါတယ္။အခုလို ျပဳျပင္ၿပီးက်ေနာ္ကိုယ္တိုင္လက္ေတြ႕သုံးေနတာ၂ ႏွစ္နီးပါရွိေနၿပီး ျဖစ္တယ္မူလအသစ္ထက္စိတ္ခ်စြာအသုံျပဳနိုင္တဲ့နည္းပါေရႏြေးအိုး

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

အမ်ားစုဟာpower supply. ေခၚလွ်ပ္စစ္ကိုေအာက္ဖက္အဝိုင္းေနရာက ေႂကြးပါတယ္အဲ့ဒီေနရာမွာတပ္ဆင္ထားတဲ့terminal ေၾကးျပားေလးေတြဟာအလြန္ပါးၿပီးအသုံးျပဳတာၾကာလာရင္အပူဒဏ္ေၾကာင့္ပ်က္စီးကာ

ငုတ္ႏွစ္ခုမထိ ေတာ့ဘဲ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္မစီးနိုင္ကာေရႏြေး က်ိဳမရျဖစ္တဲ့ဘဝကိုေရာက္ရပါတယ္အဲသည္ေတာ့power supplyေပးတဲ့လမ္းေၾကာင္းအသစ္ထြင္ၿပီးတပ္ေပးလိုက္ရင္အေကာင္းျဖစ္သြားပါတယ္အိုးအမ်ားစုကေအာက္ဖက္မီး

အဝင္ေနရာပ်က္ၾကလို႔ပါပိုၿပီးေသခ်ာျခင္ရင္AVO မီတာနဲ႕ေအာက္ဖက္က အပူေပးကြိုင္ကို ေထာက္တိုင္းလို႔အခ်က္ျပရင္ကြိုင္ေကာင္းတာပါဘဲျပဳျပင္ပုံက၁.ယိုးဒယားကလာတဲ့ဟင္းေၾကာ္အိုးအနီေတြမွာသုံးတဲ့အခံေဆာ့ကက္ေဂါင္း

(ေႂကြခံျဖစ္ရပါမယ္)ကိုလွ်ပ္စစ္ဆိုင္ေတြမွာ500နဲ႕ဝယ္ပါ။၂.ေရႏြေးအိုးေအာက္ဖက္screwသုံးလုံးျဖဳတ္ၿပီးဖြင့္ပါအလည္ အဝိုင္းသို႔power supply ေပးသည့္ဝါယာစ ႏွစ္စ ေတြ႕ရပါမည္အျပာႏွင့္အနီ၎အစႏွစ္ခု

အား ဘဲႏႈတ္သီး ပလာယာျဖင့္ အသာျဖဳတ္ပါ။ပုံ(၂)၃.ဝယ္လာသည့္ေဆာ့ကက္အထိုင္ မွ ေႂကြသား ပါသည့္အပိုင္းကို ယူၿပီး ေရႏြေးဘူး၏ေအာက္ေျခတဖက္ျခမ္းဝါယာႀကိဳး အလွမ္းမွီရာ ေနရာတြင္ေနရာခ်ပါ။အျခားဘက္တြင္ အခ်က္ျပမီး/pilot lamp)ရွိသည္၄.ေအာက္ေျခ

အေပါက္ေဖာက္ရာတြင္ ေဖာက္စက္ မရွိပါက ေဖာ္ျပထားသလိုသံခြၽန္ /စေကဘာကိုမီးအပူေပးၿပီး ေရႏြေးဘူးေအာက္ခံ ေကာ္သားကိုအေပါက္ေဖာက္ယူပါပုံ (၃)၅.ေဆာ့ကက္အထိုင္ ေႂကြေခါင္းတပ္ဆင္ေနရာခ်ရာတြင္လွ်ပ္စစ္

ဝင္မည့္ငုတ္ ႏွစ္ခု မထိေအာင္ စံနစ္တက်နတ္ၾကပ္ေပးပါ။(တဖက္ဖက္ကို ရာဘာ ပိုက္ေသး စြပ္ေပးလွ်င္ပိုၿပီးစိတ္ခ်ရပါသည္။ပုံ(၄)၆.၎ေနာက္ပထမ ျဖဳတ္ထားခဲ့သည့္ဝါယာ၂စကိုအသစ္ထိုင္ထားသည့္ ေႂကြေဆာ့ကက္တြင္တပ္ဆင္

ေပးၿပီး ေအာက္ဘက္မွ screw သုံးလုံးကို စံနစ္တက် ျပန္တပ္ ေပးလွ်င္ ေရႏြေးႀကိဳနိုင္သည့္ အိုးအေကာင္းတခု ရလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ပုံ(၅)၇.အသုံးျပဳ မည့္မီးႀကိဳးမွာ ယိုးဒယား ဟင္းေၾကာ္အိုး အနီ တြင္ အသုံျပဳသည့္ႀကိဳးျဖစ္ၿပီးအိမ္တြင္ရွိပါကထပ္မံဝယ္ယူရန္မလိုအပ္ပါဝယ္လွ်င္

1500က်ပ္ ဝန္းက်င္ေပးရပါသည္။အိုးအထိုင္ အေဟာင္း မွ ဝါယာမ်ားျဖဳတ္ကာ အထိုင္ကို ျပန္ၿပီးအသုံျပဳနိုင္ပါသည္။ေဆာ့ကက္အထိုင္ မွာ ေႂကြ ျဖစ္ရပါမည္ေရႏြေးအိုးမွာwatt-900 ခန႔္ျဖစ္လို႔ အထိုင္ေတြကို႔ စံနစ္တက် နတ္ၾကပ္ ရပါမည္မထိတထိ ျဖစ္ပါကလွ်ပ္စစ္

EAINSHINMA.COM content and Photo is copyrighted and only allowed to appear on website. Please respect our copyrights”Eainshinma.com

sparkမ်ားျဖစ္ကာ အႏၱရာယ္ျဖစ္နိုင္ေၾကာင္းပါခမ်ာေရႏြေးအိုး က ေဈးေပါပါတယ္။4500/ဘဲ ေပးရတာပါ။ ျပင္သုံးရင္၂ ႏွစ္လွည့္မၾကည့္ရပါဘူးဗ်ာယမန္ေန႕ကက်ေနာ္ ျပဳျပင္ေပးခဲ့ေသာအမ်ိဳးတေယာက္ရဲ႕ ေရႏြေးအိုးပါဗဟုသုတ ႏွင့္ ေငြကိုေႁခြတာနိုင္ေစရန္ ေရးသားတင္ျပသည္။credit