စက္မႈဇုန္ကားေတြရဲ႕ဒုကၡ၊ဂ်င္းမမိေအာင္မွတ္ထားၾက။ကားေတြၾကားထဲဇုံကတလည္လည္ဘယ္ေလာက္ပင္လည္တဲ့ရန္ကုန္သားျဖစ္ပါေစ၊အညွာသိရင္လုပ္မရဘူးWZFကေဖါက္စြတ္။Zတစ္လုံးတည္းဆိုရင္Burmaဗမာလုံး

RTAက11သိန္း5ေသာင္းေဆာင္ထားရင္ကပ္ခ်ိန္းတစ္စီးလုံးေအာ္ေခါင္းေအာ္ဖရိန္Zလုံးတည္းျဖစ္မယ္RTAတစ္သိန္းခြဲဆိုရင္ဗမာလုံးအက္ဒီ့မွာRTA11သိန္း5ေသာင္းဆိုရင္ကပ္ခ်ိန္းေပါက္ၿပီေနာ္ဒီထဲမွာဝွီးတက္ျပထားတာကား2စီး

2ပုံတည္ကြၽန္ေနာ္ေျပာေနတာကား3စီးအေၾကာင္းစာေသခ်ာဖတ္ပါဒီထဲကအေကာင္းဆုံးကားျပပါဆိုရင္Zတစ္လုံးတည္းလာတဲ့ကားကိုRTAအႀကီး1သိန္း5ေသာင္းေဆာင္တဲ့ကားပိုႀကိဳက္ပါတယ္RTAအေသးတစ္သိန္းခြဲေဆာင္တဲ့

ကားမႀကိဳက္ပါခမ်ား။ဘယ္သူ12ဘီးစက္မူ႕ဇုံဝယ္ဝယ္၊ligh truckစက္မူဇုံဝယ္ဝယ္Canterစက္မူ႕ဇုံပဲဝယ္ဝယ္ဒါသိရင္ခင္မ်ားကားဝယ္တတ္ၿပီ။(ကညန)ဥပေဒကေတာ့2004 ေနာက္ပိုင္းေျပာင္းထားတာရွိပါတယ္။

ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ခြင့္ပိတ္ထားတယ္။ဒါ့ေၾကာင့္စက္မူ႕ဇုံကားဝယ္တဲ့အခါကားၾကည့္ဝယ္မရဘူးခမ်။အုံနာဘုတ္စာမ်က္ႏွာ၈ဝွီးတက္ေနာက္ေက်ာစစ္ေဆးၿပီးမွဝယ္ရတာပါပညာလည္းပါတယ္သိရင္မခက္ဘူအနာရွိသူမ်ားစပ္ပါလိမ့္မယ္

ေနာင္မ်ိဳးဆက္ဒုကၡမေရာက္ေစဖို႔ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႕တင္ေပးလိုက္ပါတယ္တခ်ိဳ႕လာေမးၾကတယ္ေပအရွည္မွန္မမွန္မတြက္တတ္ဘူးလြယ္တယ္။အုံနာဘုတ္စာမ်က္ႏွာ၂မွာမီလီမီတာပါဘာတယ္အာ့ဒိမီလီမိတာကို300နဲ႕စားလိုက္

ထြက္လာရင္ေပအရွည္ကေရွ႕နံပတ္ျပားေနာက္နံပါတ္ျပားအရွည္ထြက္လာပါတယ္။ဟုတ္ၿပီေဘာဒီေပအရွည္အတီအက်သိခ်င္တာဆိုအေစာန300နဲ႕စားပိုတဲ့ဟာကိုေဂါင္း6ေပႏုတ္လိုက္က်န္တာေဘာ္ဒီေပအရွည္ပဲေပါ့ဗ်ာကြင္းစ/ကြင္းပိတ္မွတ္ထားရမွာကဝွီးတက္မွာZတလုံးတည္းလာတယ္RTAအေသးဆိုရင္မွတ္ထားလိုက္ပါ။တစီးလုံးဗမာရိုက္လုံးပါ။႐ုပ္ဗမာ/ဖရိန္ဗမာပါ